Er det enkelt å søke midler til et FoU-prosjekt?

«Du kan enkelt søke selv», blir det ofte hevdet om å søke finansieringsstøtte til FoU-prosjekter. Men det viktige er ikke om du kan søke, men hvordan du best mulig sikrer midler til FoU-prosjektet. Har du tiden og kompetansen som kreves, så søk selv. Men før du gjør det bør du være klar over hva som kreves, for det er tidkrevende og kostbart å feile!

Kan du ta regnskapet selv? Kan du søke patenter selv? Kan du rengjøre kontorlokalene selv? Det er mye du kan gjøre, spørsmålet er om du har tid, kompetanse og erfaring nok for å sikre ønsket resultat.

Hver dag jobber våre innovasjonsrådgivere for å hjelpe våre kunder med å lykkes med selve innovasjonen og finansieringen av deres FoU-prosjekt. Med over 40 ansatte har Igaidi et av Nordens fremste miljø for å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Våre innovasjonsrådgivere har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og 8 av dem har doktorgrad. Vårt arbeid har så langt resultert i over 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder.

Mange bedrifter går glipp av støttemidler

Hva legges i begrepet å skrive en søknad? Relaterer du søknadsskriving til å fylle ut et skjema, så kan jo alle gjøre det – uten at det tar så mye tid. Men når vi i Igaidi snakker om FoU-søknader legger vi stor vekt på identifisering av relevante prosjekter som kan ha mulighet for å få utløst støtte.

Ofte opplever vi at bedrifter har prosjekter de ikke er klar over at de kan søke finansieringsstøtte til. Mange mangler både tid og ressurser til å sette seg inn i systemet og skrive gode søknader, enten det er SkatteFUNN, IFU/OFU, IPN eller en RFF-søknad.

Det er ingen automatikk i at gode innovasjonsprosjekter får utløst støtte. For å få en FoU-søknad godkjent, er det en stor fordel å kjenne til kriteriene som settes av virkemiddelapparatet.

Har oppnådd 100 prosent godkjenning

Professor Josef Noll, Senior Partner i Movation om samarbeidet med Igaidi:

– Vi i Movation har god erfaring med profesjonelle søknadsskrivere og benytter selv konsulentselskapet Igaidi som har kompetanse dokumentert gjennom doktorgrad innenfor ulike fagfelt. Vi bruker dem hvor det er lønnsomt for oss: Ved evaluering av våre forskningsutfordringer i henhold til eksterne finanseringsmidler og ved håndtering av søknader som trenger spesialkompetanse. Søknadsprosessene blir profesjonelt håndtert, effektivt utført og har for oss resultert i 100 prosent godkjenning av innsendte søknader.

Reduksjon i «time to market»

Som en del av vår leveranse gjennomfører vi prosjektmøter hvor vi analyserer muligheter innenfor virkemiddelapparatet, hvilke forutsetninger som kreves for å få tilskudd og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for bedriftens innovasjonsprosjekter.

Gjennom utarbeidelse av mulighetsrapport og våre prosjektmøter, definerer vi det videre samarbeidsløpet. Vi vil da kunne posisjonere bedriften og bistå med å søke nødvendig finansieringsstøtte som bidrar til at FoU-prosjekter blir realisert. Mange av våre kunder opplever at prosjektene resulterer i teknologisk og markedsmessig fremgang og  reduksjon i «time to market».

Fikk innvilget 10 millioner i FoU-midler

Terje Nordeide, Senior Project Manager i Deep Ocean om samarbeidet med Igaidi:

– Igaidi skrev i 2013 søknad om SkatteFUNN-støtte til et av våre FoU-prosjekter. Dette var en effektiv og profesjonell prosess hvor vi fikk innvilget SkatteFUNN-støtte for 2013 og 2014. Med det kunne vi dedikere flere ressurser til prosjektet, og prosjektet økte dermed i omfang. Etter anbefaling fra Igaidi søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i april 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Igaidi ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd.

Igaidi bærer all økonomisk risiko frem til eventuell godkjennelse av søknad

For å sikre en god samarbeidsplattform med fokus på kvalitet og resultat benytter vi en suksessbasert honorarmodell. Det betyr at bedriften kun betaler for Igaidi sin arbeidsinnsats når et prosjekt får godkjent finansering. Dette gir en betydelig risikoavlastning for deg som kunde.

Alt arbeid i forbindelse med vurdering av støttemuligheter til bedriftens prosjekter, oppfølging etter godkjent søknad, bistand ved rapportering og orientering om muligheter innenfor nye støtteordninger, er kundens merverdi av avtalen som vi ikke tar betalt for.

Hvorfor benytte Igaidi?
  1. Vi har kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommersialiseres. Videre har vi kompetansen til å vurdere bedriftens innovasjonsprosjekt slik at du ikke bruker unødvendige ressurser på å skrive søknader til prosjekter som ikke oppfyller kravene til å få utløst støtte.
  2. Vi strukturerer bedriftens FoU-prosjekter slik at søknads- og rapporteringsprosessen blir mest mulig effektiv.
  3. Vi tar oss av utforming av søknaden slik at det ikke går på bekostning av bedriftens kjernevirksomhet.
  4. Vi har erfaringen som skal til for å kunne kvalitetssikre FoU-søknaden før den sendes til virkemiddelapparatet.
  5. Vi har system for å sikre at innsending, håndtering og oppfølging av søknaden og frister for rapporteringer overholdes.
  6. Vi setter av tid og ressurser til å følge med på utviklingen av muligheter innenfor ulike nasjonale og internasjonale FoU-støtteordninger for å kunne vurdere fremtidige muligheter for dere som kunde.
Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng