Regionale forskningsfond (RFF) — støtter opp til 50 % av ditt prosjekts totale kostnader

Har du lyst til å være med på regional næringsutvikling og innovasjon? Finn ut hva som er din fondsregions hovedsatsning.

Regionale Forskningsfond (RFF) ble opprettet i 2010 og har avsatt midler i et fond på 6 milliarder NOK. Årlig avkastning blir fordelt mellom fondsregionene.  Hver fondsregion har sine tematiske satsingsområder, hvor aktuelle aktører søker støtte via 5 ulike søknadstyper.

En søknad om støtte fra RFF bør planlegges i god tid, slik at man kan lage en robust prosjektplan og velge riktige samarbeidspartnere i prosjektet.

Dette gir også tid til å forankre prosjektet godt i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere.

Regionale forskningsfond:

 

Ta kontakt med Igaidi nå for å starte planleggingen av ditt prosjekt!

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo
Steng