Fargerik satsing på FoU

Med en omsetning på 13,2 milliarder og et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner leverte Jotun-konsernet tidenes beste resultat i 2014. Nå planlegges investeringer på opptil 800 millioner kroner i et nytt FoU-senter i Sandefjord.

Industriell økonomi
ansatte
mdr. omsetning

Jotun har malt i mer enn 90 land med over 17 000 farger. På referanselisten står blant annet Eiffeltårnet i Paris og verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai. Konsernet er store ute i verden, men grunnlaget for mye av suksessen legges på hjemmebane i Sandefjord. Det er her Jotuns hovedvekt av laboratorier og deres største forsknings- og utviklingsavdeling er.

— Over 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge, sier FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan.

— Vår modell er sentral FoU av basisteknologi og globale produkter. Vi har også regionale laboratorier rundt om i verden som i Dubai, India, Malaysia, Thailand, Kina, Korea og U.S.A. Her utvikles produkter for lokale markeder.

— For å ivareta Jotuns satsing på innovasjon og videreutvikling i Norge, ønsker vi nå å samle våre FoU-avdelinger og laboratorier i nye lokaler. I første omgang vil nybygget, som er planlagt bygd der den opprinnelige malingsfabrikken og dagens hovedkontor ligger på Gimle, bli arbeidsplass for de rundt 200 som jobber i FoU-avdelingene i dag. Videre tilrettelegges det for opptil 150 nye medarbeidere. Vi er fortsatt i skisseprosjektfasen, men det nye FoUsenteret kan bety investeringer på mellom 600 og 800 millioner kroner, forteller Haflan.

HVOR VIKTIG ER SATSINGEN PÅ INNOVASJON OG UTVIKLING I JOTUN?

— Den er enormt viktig. Spesielt i det norske markedet som ikke vokser. Som markedsleder blir våre produkter hele tiden kopiert av våre konkurrenter. For å oppnå vekst i et modent marked må vi ligge foran og ha fokus på å utvikle ny teknologi.

DERE INVESTERER I NORGE, MEN HAR FORTSATT PLANER OM Å EKSPANDERE I UMODNE MARKEDER I UTLANDET?

— Ja, Jotun som konsern har siden oppstarten vært opptatt av organisk vekst. Det oppnår vi ved å gå inn i nye og voksende markeder med sterk vekst. Det skandinaviske markedet er ikke blant disse. I andre deler av verden vokser markedene for malingsprodukter normalt 3-5 prosentpoeng raskere enn resten av økonomien i landet. Når man kan operere i Kina eller Indonesia med 7-8 prosents vekst i økonomien, eller Vietnam med 6 prosents vekst, da er potensialet der mye større enn i et modent marked i konkurranse med de aller største i verden. Det er derfor Jotun ikke er spesielt store i U.S.A. Der er vi representert kun på grunn av våre globale marinekunder.

I fremvoksende økonomier er mulighetene mye større. Vi kommer derfor til å fortsette å ekspandere i umodne markeder også i fremtiden.

— Det at Jotun ekspanderer i ulike verdensdeler gir oss en verdifull risikoutjevning. Skipsbygging og boligbygging er vanligvis motkonjunkturelle. Markedene i Asia, Midtøsten og Norden følger som regel ikke samme konjunktursyklus. Det skal derfor mye til at alle Jotuns markeder er rammet av dårlige tider samtidig. I 2012, i en tid hvor mange andre norske selskaper flyttet produksjonen utenlands, investerte Jotun 600 millioner på en helt ny fabrikk i Sandefjord. Satsing i Norge har skjedd parallelt med satsingen internasjonalt. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land med flere fabrikker.

JOTUN HAR FLERE FABRIKKER RUNDT OM I VERDEN. ER DET HØYE ANTALLET PRODUKSJONSFASILITETER BEDRIFTSØKONOMISK FORSVARLIG?

— Det har aldri vært aktuelt å lage én stor fabrikk og så eksportere til resten av verden fra den. Alle fabrikkene våre bygges for å oppnå markedstilgang, og derfor har vi kanskje flere fabrikker enn konkurrentene våre. Vår erfaring tilsier at vi får raskere resultater i de landene hvor vi har fabrikker. I noen land starter vi likevel uten, men så fort noe virkelig begynner å skje, så bygger vi en fabrikk og da ser vi at vi vokser fortere. Jotun vurderer kontinuerlig nye markeder hvor det kan forventes vekst.

HVOR STORT FOKUS HAR FOU-UTVIKLINGEN I JOTUN?

— Våre eiere har alltid vært opptatt av innovasjon og at vi bruker store ressurser på det. Vi har derfor i alle år ligget i front når det gjelder utvikling. På 60-tallet var det 45 farger som sto ferdigblandet i norske fargehandlere, nå har vi rundet fargekombinasjon nummer 17 000. Med stadig endrede behov i markedet og sterk konkurranse, er det helt nødvendig å innovere for å holde oss konkurransedyktig.

HVA ER DINE BESTE RÅD FOR Å LYKKES MED INNOVASJON?

— En god, tverrfaglig prosess er helt avgjørende for suksess. Det er spesielt viktig med et tett samarbeid mellom FoU- og markedsavdelingen. Skal du lykkes med innovasjon, så må du forstå kundenes behov og levere for å dekke det. Vi som jobber med forskning og utvikling må forstå hvordan vi løser behovet teknologisk. Når produktet skal markedsføres må man ha et tydelig budskap om hvilken fordel produktet har. En tverrfaglig prosess gjør oss i stand til å dekke markedets behov og vekke interesse for produktet.

HVA ER NOEN AV UTFORDRINGENE FOR Å FÅ TIL VELLYKKEDE INNOVASJONSSATSINGER I NORGE I DAG?

— For Jotun er det mest utfordrende å identifisere hva det neste produktet skal være. Videre er det krevende å utvikle det. Hva markedet vil ha og hva kundene er villige til å betale for må kartlegges for å kunne satse riktig på innovasjon. Innovasjon skal gi kunden merverdi!

— Mange små, norske bedrifter er underleverandører til større selskaper. De er ofte avhengige av ett enkelt produkt eller en enkelt stor kunde, og det er greit så lenge det går bra. Men når motgangen kommer er man veldig sårbar. Det er derfor viktig å hele tiden kartlegge nye kundebehov og nye markeder slik at man er i en kontinuerlig prosess som gjør at man ligger foran konkurrentene.

Om Jotun

Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker, og blant de fremste innenfor en rekke av sine områder både i Europa og på verdensbasis. Jotun Kemiske Fabrik A/S ble etablert av Odd Gleditsch sr. i 1926. Hans sønn overtok som adm. direktør i 1968, og hans sønn igjen tok over som styreleder i 2000. Familien er fortsatt majoritetsaksjonær med 54 %, mens Orkla eier 42%. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land. Konsernet har over 9600 ansatte. 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge og hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Igaidi har bistått Jotun med å få innvilget FoU-midler for å utvikle malingstyper til bruk i industri og til forbrukermarkedet.

Grunnlaget for vekst er satsing på ny teknologi og nye produkter. Forskning og utvikling må komme først, og så vil veksten komme som et resultat av det.

Bent Wang Haflan, FoU-direktør i Jotun Decorative Paints

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng