Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN

Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få skattefradrag for aktivitetene. En av dem var Ganske Enkelt AS. Med bistand fra Igaidi søkte de og fikk tilsagn om 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte.

IKT
mill. omsetning
ansatte

Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 % av egenprodusert FoU-satsing. For firmaet Ganske Enkelt AS ble det en positiv overraskelse da det viste seg at de hadde et prosjekt som kvalifiserte til skattefradrag.

— Vi har rendyrket vår satsing på CRM-systemer og var usikre på om noen av våre prosjekter var å regne som FoU-prosjekter som kunne være støtteberettiget for SkatteFUNN, sier Anders Jahren, daglig leder i Ganske Enkelt AS.

— I et møte med rådgiver hos Igaidi ble vi informert om SkatteFUNN-ordningen. Det viste seg raskt at vi hadde et FoU-prosjekt som fylte kriteriene for å kunne få innvilget skattefradrag. Vi har knapphet på tid og manglende kompetanse på området, så vi valgte å benytte ekstern konsulent for å søke om SkatteFUNN, forteller Jahren.

— Før vi startet med søknadsprosessen satte vi oss ned og identifiserte utfordringene i prosjektet. Det var en nyttig prosess for alle involverte.

Samarbeid resulterte i SkatteFUNN

— Etter en effektiv prosess i samarbeid med Igaidi ble søknaden om SkatteFUNN sendt inn, og noen måneder senere fikk vi beskjed om at vi hadde fått tilsagn om 1,2 millioner kroner i støttefinansiering til prosjektet. Et knapt halvår tidligere var vi ikke engang klar over at vi kunne søke SkatteFUNN, sier Jahren.

— Midlene var svært kjærkomne og ga oss muligheten til å realisere prosjektet raskere. Videre vil prosjektet gi oss nye muligheter som gjør at vi fremover har flere økonomiske ben å stå på, sier Jahren og legger til at prosessen har vært lærerik og at de nå ser muligheter de tidligere ikke har tenkt på.

— Vi jobber nå med flere FoU-prosjekter som vi ser kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger i tillegg til SkatteFUNN, forteller Jahren.

Det å samarbeide med en ekstern rådgiver har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til.

Anders Jahren, Daglig leder Ganske Enkelt

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Steng