IFU-tilskudd øker innovasjonsaktiviteten

Igaidi har bistått mange bedrifter med å søke om midler fra IFU/OFU-ordningen. Blant dem er Blue Logic som har søkt om flere SkatteFUNN, IFU-forprosjekt og IFU-hovedprosjekt. Alle søknadene har blitt innvilget og resultert i over 5 millioner kroner i FoU-midler.

Maritim
ansatte
mill. omsetning

Blue Logic leverer høyteknologiske produkter innenfor hydrauliske koblingssystemer samt elektriske og mekaniske grensesnitt for alle typer subseainstallasjoner. Produktene realiserer oljeselskapenes visjon om fremtidige avanserte subsea-«fabrikker» og fremtidens vindparker offshore. Selskapet har nå igangsatt et ambisiøst utviklingsprosjekt innenfor elektrisk infrastruktur under vann, med både aktueringsorganer for fjernstyring og en ny induktiv “USB”-løsning. Dette prosjektet er starten på kommersialiseringen av tidligere og pågående FoU-prosjekter som Blue Logic har fått innvilget tre SkatteFUNN til.

— Våre utviklingsaktiviteter er ekstremt viktige for hele tiden å kunne tilby markedets beste produkter og tjenester, og som et lite selskap har vi behov for risikoavlastning for å opprettholde nødvendige FoUaktiviteter, sier daglig leder Eirik Kloster Jacobsen i Blue Logic.

— Offentlig innovasjonsstøtte er en sterk bidragsyter til at vi kan satse på å utvikle produkter som gir verdiskapning over tid. ? Vi har fått innvilget 3,9 millioner kroner fra IFU-ordningen til å utvikle, teste og kvalifisere universelle induktive koblere for overføring av både strøm og høyhastighet datakommunikasjon. Disse «kontaktene » muliggjør oppkobling av elektriske sensorer og elektriske produsenter/ forbrukere under vann med full spenning. Vi er alene om å kunne tilby en slik kombinert data- og energiløsning på markedet i dag, forteller Kloster Jacobsen.

Denne satsingen vil åpne opp for nye forretningsområder og legge til rette for en rekke nye elektriske subsea-verktøy og løsninger fra oss i fremtiden. Uten bistand fra Igaidi og støtte fra Innovasjon Norge/NFR ville dette vært vanskelig for oss å gjennomføre.

Eirik Kloster Jacobsen, daglig leder i Blue Logic

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Steng