Guide: Slik skriver du en solid SkatteFUNN-søknad 

SkatteFUNN er en støtteordning for bedrifter som jobber med prosjekter innenfor forskning og utvikling (FoU). Mange er ikke klar over at deres prosjekter kvalifiserer støtte og at man kan få refundert kostnader knyttet til sine prosjekter via SkatteFUNN.

Les mer om hva SkatteFUNN er her.

På denne siden vil du få svar på følgende:

Disse kan søke SkatteFUNN

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret og har skatteplikt til Norge, kan søke støtte til FoU-prosjekter gjennom SkatteFUNN-ordningen. Likevel er det noen kriterier og krav som må følges – se om ditt prosjekt kan få SkatteFUNN-støtte.

Ettersom det krever mye kunnskap om prosjektet støtten søkes til, er det vanligvis en person med god kjennskap til prosjektets planlegging og gjennomføring som skriver SkatteFUNN-søknaden. Likevel har ofte personene som jobber i FoU-prosjekter nok å gjøre i utgangspunktet, og det er derfor ikke uvanlig å få hjelp med hele søknadsprosessen – for å øke sjansene til støtte. Få hjelp til å søke her!

Forskningsrådet oppgir at 72 % av de innsendte søknadene ble godkjente i 2019. For prosjektene Igaidi bistår i søknadsprosessen, får over 90 % støtte.

Slik skriver du SkatteFUNN-søknad

Det er viktig å være godt kjent med kriteriene for støtte når man skriver søknad til SkatteFUNN. Dersom man ikke tydelig klarer å påpeke hvordan prosjektet møter kravene i ordningen, er det ingen automatikk i at gode FoU-prosjekter får innvilget støtte. Her kan du lese en full oversikt over hvilke regler og krav som gjelder for å få innvilket SkatteFUNN-støtte.

  1. Det første man må gjøre er å lage en detaljert plan over alt som skal gjennomføres, hvilke utfordringer man vil møte og hvordan disse skal løses. Alle FoU-aktiviteter bør beskrives på et nivå slik at innholdet er enkelt å forstå for en som ikke har kjennskap til prosjektet.
  2. Saksbehandleren hos Forskningsrådet vil vektlegge elementene i søknaden som påpeker hva som vil frambringes av ny kunnskap, hva med tjenesten/varen/prosessen som er nytt, hva som skal forbedres, og sammenligne hvordan dette forholder seg til nåværende løsninger.
  3. Søknaden må struktureres i hovedmål, delmål og aktiviteter. Denne oppdelingen skal ta utgangspunkt i hvilken kunnskap man må tilegne seg for å nå de ulike målene og hvordan FoU-utfordringer skal løses gjennom de ulike aktivitetene.

Mange bedrifter mangler både tid og ressurser for å skrive tilstrekkelig gode SkatteFUNN-søknader. Vi i Igaidi har 15 års erfaring med å hjelpe våre kunder med å utforme gode FoU-søknader. Book et uforpliktende møte her.

Søknadsfrist for SkatteFUNN

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknad hele året, men dersom du sender søknaden innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden din ferdigbehandles i løpet av inneværende år.

Hvis søknaden da innvilges, vil godkjente prosjektkostnader for inneværende år være støtteberettigede. Sendes derimot søknaden etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før neste år, vil ikke prosjektaktiviteter i inneværende år støttes – selv om søknaden blir godkjent.

Derfor: hvis du skal søke støtte til et SkatteFUNN-prosjekt for inneværende år, er vår klare anbefaling at du kommer tidlig i gang med søknadsprosessen.

Les mer om fristene i SkatteFUNN-ordningene på Forskningsrådets nettsider her.

Forlengelse av prosjekter som følge av Covid-19

Mange bedrifter er i en krevende situasjon som følge av Covid-19-utbruddet. Dersom din bedrift trenger en forlengelse av prosjektperioden, kan du sende inn en ny søknad etter sluttrapport er sendt inn. I sluttrapporten og den nye søknaden oppgir du hvorfor du trenger forlengelse av prosjektet.

Vil du vite mer om regler og krav for SkatteFUNN? Klikk her.

Ønsker din bedrift å søke om SkatteFUNN, men mangler tid eller kompetanse for å utforme en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thor Håkon Krane Thvedt
Steng