IKTPLUSS – Forskningsrådets store satsing på
IKT-forskning og -innovasjon.

IKTPLUSS er Forskningsrådets store IKT-satsing. Programmet avløser det avsluttede programmet VERDIKT, har varighet fra 2015 til 2024 og et årlig budsjett på mellom 150 og 200 millioner kroner.

prosjekter i 2015
mill. NOK i budsjett 2015

Målene med satsingen er å:

  • Øke produksjonen og tilfanget av grensesprengende forskningsresultater som kan danne grunnlaget for fremtidige innovasjoner.
  • Styrke kompetansen og få frem resultater i forskningsfronten på IKT-områder der det er identifisert forskningsbehov av særlig stor samfunnsmessige og næringsmessig betydning.
  • Gjøre norsk IKT-næring mer forskningsorientert og forskningsintensiv for å sikre et næringsliv som bedre er i stand til å adoptere og utnytte grunnleggende forskningsresultater.
  • Styrke den samfunnsmessige nytteverdien av IKT-forskningen ved å få frem anvendelser med hovedvekt på mer applikasjonsrettet forskning og demonstrasjoner.
  • Øke rekrutteringen til IKT-faget for å sikre fremtidig tilgang til arbeidskraft som er nødvendig for å ivareta samfunnets behov for IKT-kompetanse.

IKTPLUSS organiserer forskningsinnsatsen i fire investeringsområder der hvert av dem representerer ulike effekter og målsettinger:

  • IKT-GRENSELAND skal bidra til rekruttering og stimulere til tverrfaglig, og grensesprengende IKT-forskning som får fram flere banebrytende innovasjoner
  • IKT-FRONT skal gjennomføre grunnleggende IKT-forskning på relevante forskningstema og bidra til bygge kapasitet og robuste forskningsmiljøer
  • IKT-VEKST skal koble forskning med anvendelse og bidra til vekst og innovasjon i IKT-næringen, øvrig næringsliv og offentlig sektor
  • IKT-FYRTÅRN skal adressere viktige samfunnsutfordringer ved styrke forskningsinnsatsen på områder der utnyttelse av IKT og IKT-forskning har et særlig stort verdiskapingspotensial

IKTPLUSS benytter ulike virkemidler i de fire områdene. For næringslivet er det IKT-VEKST og IKT-FYRTÅRN som vil være mest aktuelt, der virkemidlene spenner fra SkatteFUNN via BIA til egne utlysninger innenfor IKT-FYRTÅRN med fokus på skole og utdanning, helse, omsorg og velferd og klima og miljø.

Igaidi kan hjelpe din bedrift å navigere i de ulike virkemidlene for å finne riktig finansieringsløsning for ditt prosjekt. Vi har også oversikt over alle utlysninger, og gjennom et samarbeid med oss vil vi sørge for at du får beskjed om relevante utlysninger.

Ønsker din bedrift å søke om IKTPLUSS, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN

Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få skattefradrag for aktivitetene. En av dem var Ganske Enkelt AS. Med bistand fra Igaidi søkte de og fikk tilsagn om 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng