HAVBRUK2 – Stort program for havbruksforskning

Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon skal sikres gjennom HAVBRUK2, Forskningsrådets store program for havbruksforskning, ved å levere kunnskap og løsninger for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

HAVBRUK2 prioriterer forskning innen 5 definerte temaer:

  • Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
  • Fiskehelse
  • Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
  • Produksjons- og foredlingsteknologi
  • Satsinger; produksjon av marine arter lavt i verdikjeden, bærekraftige fôrråvarer, trygg og sunn sjømat

Budsjettet til innovasjonsprosjekter i næringslivet var på ca 40 millioner kroner i 2019.

Å søke om støtte i Forskningsrådets store programmer oppleves av mange som en krevende prosess, og konkurransen om støttemidlene er stor.

Mange prosjekter når ikke opp i konkurransen fordi de eller søknadene ikke er godt nok gjennomarbeidet når søknaden sendes inn. Kun å forholde seg til minstekravene for å sende inn en søknad medfører derfor en betydelig risiko for å bruke store ressurser på søknaden uten å få støtte.

Igaidi har lang erfaring med å søke støtte fra Forskningsrådets store programmer. Vi kjenner kravene som stilles for at en søknad kan få gjennomslag og bistår med tilrettelegging gjennom hele prosessen, fra prosjektplanlegging til selve søknadsutformingen.

I forkant av utforming av søknader, gjennomfører vi en grundig vurdering av prosjektets forskningsinnhold, innovasjonspotensial og relevans i forhold til utlysningen.

Vi vurderer også om andre ordninger kan gi andre eller bedre muligheter. Dette gir en betydelig redusert risiko­ og arbeidsbelastning for våre kunder, og over 60 % godkjenning på våre søknader.

Ønsker din bedrift å søke om midler fra HAVBRUK2, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

FoU er alltid i fokus hos IKM Subsea – nå utvikler selskapet ny ROV

IKM Gruppen har kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015. IKM Gruppen er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri, nå har de utviklet en ny ROV som gir IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng