Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) – høy støttegrad til forskning i næringslivet

Gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) gir Forskningsrådet mulighet til å oppnå inntil 70 % støtte til forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. BIA er en åpen innovasjonsarena for prosjekter innen blant annet medisin, bioteknologi, prosessteknologi, IKT, vareproduksjon, og bygg og anlegg. BIA har et årlig budsjett på over 620 millioner kroner.

Å søke om støtte fra Forskningsrådets store programmer, som, BIA oppleves av mange som en krevende prosess, og konkurransen om støttemidlene er stor.

Mange prosjekter når ikke opp fordi de eller søknadene ikke er godt nok gjennomarbeidet når søknaden sendes inn. Dersom man kun forholder seg til minstekravene for å sende inn en søknad, er det en betydelig risiko for å bruke store ressurser på søknaden uten å få støtte.

Igaidi har lang erfaring med å søke støtte fra BIA. Vi kjenner kravene som stilles for at en søknad kan få gjennomslag, og bistår med tilrettelegging gjennom hele prosessen, fra prosjektplanlegging til selve søknadsutformingen.

I forkant av utforming av søknader, gjennomfører vi en grundig vurdering av prosjektets forskningsinnhold, innovasjonspotensial og relevans i forhold til utlysningen.

Vi vurderer også om andre ordninger kan gi andre eller bedre muligheter. Dette gir en betydelig redusert risiko­ og arbeidsbelastning for våre kunder, og over 60 % godkjenning på våre søknader.

Ønsker din bedrift å søke om BIA, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng