Flyttet fokus fra olje til vind – fikk skattefunnmidler

Kongsberg Evotec jobber hovedsakelig med seismiske løsninger og annet håndteringsutstyr til oljeindustrien. I en tid med nedgang offshore, valgte de å satse på utvikling av utstyr til vindkraft. Nå har de fått skattefunnmidler, et fotfeste innenfor en ny bransje og nye kunder.

–          Dette var et prosjekt som har ligget på tegnebrettet noen år. Vi visste det var et behov for bedre løsninger, men har ikke hatt mulighet til å se nærmere på denne ideen før nå, forteller Steinar Aabelvik hos Kongsberg Evotech. Løsningen skal realiseres i samarbeid med Kongsberg Maritime.

Ideen han snakker om er en systemløsning som skal gjøre det enklere å komme seg fra et servicefartøy og over til vindturbiner til havs ved bygging og vedlikehold. Sentralt i løsningen er en bevegelsesdempet gangbro som gjør det mulig å gå horisontalt over fra fartøy til plattformen på vindturbinen, hvor tilkomstplattformen ligger ca 20 meter over havoverflaten. Med en såkalt hiv-kompensert gangbro som er tett integrert i skipets kontrollsystem, vil Kongsberg Evotec sin løsning gjøre det enklere å komme seg raskere og sikrere over fra fartøyet til vindturbinen i all slags vær.

–          Vår løsning gjør arbeidet med vindturbinene mindre væravhengig. Vår løsning gjør at overgangen både er sikrere og kan skje raskere, noe som gjør arbeidet mer effektivt, forteller han.

Å skulle montere og vedlikeholde vindmøller på land, er en enkel operasjon, sammenliknet med langt til havs. De er ofte plassert på dypt vann og i svært værutsatte områder. Å komme seg fra et fartøy og over i vindturbinen når det er sterk vind og store bølger, kan være både utfordrende og farlig. Evotec har funnet en metode for kommunikasjon mellom kontrollsystemet til servicefartøyet og gangbroen over til vindturbinen, som gjør at systemet kombinerer effektiv styring av skipets bevegelser, i kombinasjon med gangbroens bevegelser. Skipet skal ligge i ro ved siden av turbinen ved hjelp av dynamisk posisjonering som justerer båtens posisjon etter størrelse og bevegelse i bølgene. Det nye systemet gjør at gangbroen kan justere seg automatisk og ligge stabil, selv om båten beveger seg. På den måten vil broen lettere treffe tilgangsplattformen på vindturbinen. Beregninger viser at det nye systemet kan spare inn vesentlig av tiden det tar å komme seg over i vindturbinen. Og, istedenfor å ha en person som står på broen og styrer for å treffe festepunktet på vindturbinen, kan den som opererer selve båten også overvåke automatisk styring av gangbroens bevegelser. Med mange vindturbiner i en vindenergipark, kan det bety store besparelser både av tid og mannskap.

–          Selv om skipet ligger på riktig posisjon, vil den fortsatt krenge på egen akse. Ved å ha en tettere kobling, vil du få en mer stabil gangbro fordi den kommuniserer mer direkte med skipets bevegelser, forklarer Abelvik.

Markedet for løsningen Kongsberg Evotec nå har under utvikling, er stort. Alle vindturbinparker i havområder med en viss dybde, er mulige kunder. De har allerede en bestilling fra en kunde, og de første gangbroene kan nå settes i produksjon.

–          Vi satser internasjonalt på alle prosjektene vi gjør. Når det gjelder vindturbiner til havs, er markedet også større internasjonalt enn det det er i Norge, forteller han.

Han forteller at skattefunnmidlene kom som en bonus for dem.

–          Vi hadde allerede satt i gang med utviklingen av dette gangveiprosjektet, og at det kvalifiserte for FoU midler gjennom skattefunn, gjør at vi nå kan fortsette utviklingsprosjektet, sier Steinar Aabelvik.

Kjent teknologi på nye områder

Kriteriene for å få skattefunnmidler er enten at du finner opp et helt nytt produkt eller tjeneste, eller at du finner nye måter å anvende allerede kjent teknologi. Reguleringsteknikk og automatisering av operasjoner har vært brukt tidligere. Kundeansvarlig for Kongsberg Evotec hos Igaidi, Emil Løvgren forteller at det nye er å få denne allerede kjente teknologien til å fungere i denne settingen i dette miljøet.

–          Det at du kan fjerne behovet for å ha separat bemanning på gangbroen i tillegg til båten, vil kunne gi store besparelser og øket trygghet for en stor bransje som jobber med vindmøller til havs. Det er en kjempenyhet for bransjen, som er i stadig vekst, forteller Emil Løvgren.

Han forteller at den nye løsningen også vil bidra til å gi selskapet en øket trygghet i et olje- og gassmarked med store svingninger, ved at de bygger seg opp i en ny bransje.

Steng