– Vi har blitt et fullt innovasjonshus

Nofas har endret seg mye fra starten for 14 år siden. I forrige uke fikk selskapet også nytt navn.

For litt mer enn 14 år siden satt Lars Henrik Krogh og Tom Hilding Johansen på hvert sitt hjemmekontor. Begge hadde sluttet i jobben for å starte det nye selskapet. Det fikk navnet Nofas. Nordic Facilitators.

– Det selskaper trenger mest av alt for å være innovative, er avlastning, sier Krogh. – De må spare tid så de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

Det var dette behovet Krogh, Johansen og Thomas Hakavik, den tredje gründeren, så: Bedrifter som ønsket å være innovative, måtte bruke masse tid og ressurser på å søke etter støtte. Det gikk utover kvaliteten. De bestemte seg for å fokusere på SkatteFUNN, en statlig incentivordning ment til å øke investeringene i næringsrettet forskning og utvikling.

Ordningen var en suksess, men for bedriftene tok den også mye tid. Søknader skriver ikke seg selv, og det gjør heller ikke rapporter. Drammens-bedriften vokste raskt, og etter fire måneder måtte de ansette nye folk og skaffe seg egne kontorlokaler.

– Et fullt innovasjonshus

Nå består selskapet av over 50 ansatte, og de har hjulpet mer enn 2000 bedrifter til nærmere fire milliarder kroner i støtte. Selskapet gjør så mye mer enn bare å skrive søknader. Derfor er det på tide å skifte navn. Til Igaidi.

– Vi er et fullt innovasjonshus. Vi er innovasjonsgaider som hjelper bedrifter med å få gode ideer til å bli virkelighet, sier Krogh. – Så det er ordet «gaid», som er en fornorsking av engelske «guide». På hver side kommer disse to «i»-ene, som står for innovasjon.

Kundene til Igaidi er alt fra store børsnoterte selskaper til småbedrifter i en tidlig fase. De fleste er små og mellomstore, og de jobber innen alle teknologiområder. Derfor består Igaidi av flere titalls eksperter på et bredt spekter av fagområder.

Hva er et eksempel på hva dere gjør?
– Hvis du for eksempel skal utvikle en ny type laksefôr, vil vi sette inn en person som har erfaring fra bioteknologi og havbruk, sier Krogh. – Innovasjonsgaidene våre gir gode råd, finner partnere og hjelper til med å navigere i mylderet av støtteordninger, både i Norge og Europa.

Mangler realisme

Mange bedrifter tar kontakt med Igaidi, men det er ikke alle som kvalifiserer til støtte.

– Hender det at dere avviser noen?

– Ja, det skjer. Av ulike årsaker kan det være mange gode forretningsideer som ikke kvalifiserer til støtte. Da får de et kvalitativt svar. Det gjør også at selskapene slipper å kaste bort masse tid på prosjekter som det aldri vil bli noe av, sier Krogh.

– Den største feilen folk gjør er at de ikke har et realistisk bilde av hva som trengs for å gjennomføre. Noen mangler forståelse for de reelle kostnadene og har ikke god nok struktur.

Krogh gir fem råd til alle som skal skrive søknader om støtte til FoU-prosjekter. En god søknad må:

  1. ha en klar og avgrenset målsetning
  2. beskrive ny kunnskap og ferdigheter som prosjektet frembringer.
  3. beskrive hva som er nytt med det som skal utvikles sett opp mot eksisterende løsninger.
  4. vise at prosjektet er til nytte for bedriften.
  5. ha en troverdig finansieringsplan

Krogh understreker at SkatteFUNN-ordningen er for alle. Selskapene må ikke drive i en av «satsingsnæringene» som fintech eller fornybar energi for å passe inn i ordningen.

– Det finnes noen bransjespesifikke programmer, men gode ideer har alltid muligheter, sier Krogh.

– Positiv utvikling

Nå nærmer det seg at SkatteFUNN fyller 20 år. Prinsippet bak insentivordningen er at selskaper kan få et skattefradrag på inntil 20 prosent av utgiftene til forsknings- og utviklingsprosjekter. En fersk evalueringsrapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at ordningen er en suksess.

Gode støtteordninger gir en risikoavlastning, forklarer Krogh. Det gjør at selskaper tør å satse. Han mener at norsk næringsliv har blitt mer innovativt.

– Jeg har sett en fantastisk positiv utvikling de siste årene. Det er mange som er unge og nyutdannede som velger å starte selv i stedet for å gå til en fast jobb, sier han. – Det som er felles for mange av dem er hvordan de tenker på bærekraft, og tar utgangspunkt i hvilke problemer vi må løse.

– Det er et helt annet samfunnsengasjement i dag enn det var for ti år siden.

Hemmelig navnebytte

I flere måneder har Krogh og resten av ledergruppen gått svanger med det nye navnet. Det har kun vært de som har visst hva som var i ferd med å skje.

– Det er for så vidt litt vemodig, men det føles veldig riktig. Nå heter vi Igaidi. Og vi lever av å gi liv til gode ideer.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng