Dugnad for næringslivsvekst

Igaidi er en av bidragsyterne til satsningen Næringsvekst 2020 med ambisiøse mål om næringsutvikling og innbyggervekst i Drammen og regionen rundt.

Næringsvekst 2020 logo

Næringsvekst 2020 er en stor satsning dratt i gang av Drammen Kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen i samarbeid med flere av kommunens større bedrifter, inkludert Igaidi. Målsettingen er svært ambisiøs. Et overordnet mål er at Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet både til næringsetablering og bosetting. For hver andre innbygger som flytter til Drammen, er målet at det skal etableres en ny arbeidsplass. Noen av satsningsområdene er gründervekst, eiendomsutvikling, helse og omsorgsteknologi, og besøksnæring.

Administrerende direktør i Igaidi, Lars Henrik Krogh ser fram til å kunne bidra i satsningen.

– Vi håper å kunne vise fram mulighetene kunnskapsbedrifter har til å kunne etablere seg i Drammen. Det er både god infrastruktur, en positiv holdning til nyetableringer fra kommunens side, og mange godt kvalifiserte folk som bor her, noe som gir gode vekstvilkår, sier Krogh.

Han viser til Igaidi selv. Bedriften har lagt bak seg det beste året i selskapets historie og virksomheten vokser med utvidelse av seks nye stillinger i kompetansestaben. En stor andel av de ansatte bor i Drammen, men mange pendler både fra Asker og Oslo. Han ønsker å bidra ved å synliggjøre mulighetene til å få nødvendig støtte til etablering, og til å koble seg på de riktige fagmiljøene som finnes i byen allerede.

– Satsningen Næringsvekst 2020 er viktig i arbeidet med å tiltrekke seg både etablert næringsliv, men også bidra til å utvikle framtidens næringsliv, ved å legge til rette for knoppskyting og gründervirksomhet, sier Lars Henrik Krogh i Igaidi.

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen (H) har store ambisjoner for den nye satsningen.

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen (H)

– Vi har jobbet lenge for å gjøre Drammen til et attraktivt sted å bosette seg. Det har vi lyktes med og har en innbyggervekst på 1.5 prosent i året. Nå må arbeidsplassene komme etter. Derfor startet vi denne satsningen med målsetting om en ny arbeidsplass for hver andre innflytter, forteller ordfører Tore Opdal Hansen.

Et mål er at Drammen skal være et av stedene bedrifter vurderer når de skal etablere seg.

– Vi har gode vilkår. Blant annet er det billigere lokaler, og kollektivtrafikken er godt utbygd med et tog til Oslo hvert tiende minutt og seks tog i timen til Gardermoen. Det er også mange store og spennende eiendomsprosjekter sentralt i byen under bygging. Gode attraktive arealer som ligger klare for byutvikling, forteller ordføreren.

Han er svært glad for at Igaidi er med som en av hovedsamarbeidspartnerne i prosjektet.

– Vi håper at Igaidi, og alle de andre bedriftene som er med, vil bli gode ambassadører for Drammen overfor sine kunder og kontakter og kommuniserer at Drammen er et godt sted å være for næringslivet, forteller han.

Det har vært lett å få lokalt næringsliv med på denne satsningen. Det forteller leder i Næringsforeningen i Drammensregionen Hans Petter Tonum. Igaidi er en av 30 store både private og offentlige virksomheter, i tillegg til 30 mindre bedrifter. Målet er at totalt 100 virksomheter skal bidra i satsningen.

– Å bidra, vil også skape merverdi for næringslivet. Vår erfaring er at bedriftene her ikke kjenner hverandre godt nok. Det er et stort potensiale for alle i å bli bedre kjent med de andre lokale bedriftene, for kanskje å kunne dra nytte av hverandre, og handle mer lokalt, sier Tonum.

Han har tro på at Igaidi kan bidra med mye i dette samarbeidet.

– Blant annet har de et stort nettverk av kunder, og kompetanse om ulike finansieringsformer og støtteordninger som kan komme godt med for allerede etablerte bedrifter, men også for potensielle nyetableringer. Kanskje kan det føre til flere kunder for dem også, sier han.

Han har spesielt tro på satsningen på helse som kan komme i forbindelse med det nye sykehuset. Han mener beslutningen om bygging av nytt sykehus har vært som et fluepapir på bedrifter som ønsker å involvere seg.

– Vår rolle blir å lage arenaer som bringer aktører sammen for å gjøre mer ut av den veksten enn det som ellers ville kommet, sier Tonum.

Satsningsområdene i Næringsvekst 2020:

Det er blant annet planlagt å etablere et næringsutviklingssenter eller «helseklynge» basert på helse og teknologi, knyttet til sykehuset. I strategien står det at: «Med det allerede eksisterende samarbeidet mellom høyskole og næringsliv vil det gi gode forutsetninger for å skape et ledende miljø innenfor helseteknologi og digital omsorg».

Når det gjelder satsningen på det de kaller besøksnæringen har prosjektet satt som målsetting å etablere Drammen som en konferanseby, med tilknyttede overnattingsmuligheter gjennom nyetableringer og bedre samarbeid i den etablerte hotellnæringen.

Gründersatsningen skal sørge for å koordinere ideer og tiltak, øke synligheten og bidra til å markedsføre Drammen som en gründerby. Det skal etableres et gründerhus og arrangeres en gründeruke med kåring av årets gründer hvert år som bidrag i arbeidet.

Når det gjelder eiendomsutvikling, er målsettingen en større, smartere og sunnere by, med fortetting i bynære strøk i nærheten av kollektivknutepunkt med tanke på at flere skal kunne gjøre sine daglige reiser med tog, buss, sykkel og til fots. Næringsvekst 2020 kan bidra til å fremme samarbeidet mellom eiendomsutviklerne, synliggjøre byutviklingen og markedsføre Drammen som fremtidsrettet og aktiv.

Foto: Drammen Kommune og Næringslivsforeningen i Drammensregionen

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng