Igaidi styrker miljøkompetansen

Igaidi styrker seg på kompetanse innen miljøteknologi og nye grønne næringer. Bare de siste månedene har tre nye konsulenter blitt ansatt. Med dette ønsker Igaidi å ligge i forkant i utviklingen som kommer i framtidens verdiskaping.

–          Trenden i norsk forskning er i fred med å snu i en mer miljøvennlig retning. Vi ser at mange av våre kunder og potensielle kunder har ideer til eller er i gang med å utvikle miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Da må vi ligge i forkant og styrke vår kompetanse på disse områdene, sier administrerende direktør i Igaidi, Lars Henrik Krogh.

Dette er også en ønsket endring fra norske myndigheters side. En stadig større andel av forskningsmidlene som deles ut er rettet i en mer miljøvennlig retning. Krogh viser blant annet til regjeringens langtidsplan for forskning som legger opp til økt satsning på miljøteknologi, klimaforskning, bioteknologi og IKT. Igaidi ser en økt interesse for blant sine kunder for forskning på forurensningsreduserende tiltak, mer miljøvennlige teknologier, energibesparende tiltak eller miljøvennlig energiproduksjon. Mange ønsker også å utvikle teknologiske løsninger som vrir den eksisterende teknologien de allerede bruker, over til mer miljøvennlige løsninger.

–          Når markedet endrer seg, må vi også gjøre det, forteller Krogh.

Gjennom de tre nyansettelsene har Igaidi nå styrket sin kompetanse innenfor miljøteknologi i kjemisk og biologisk forstand, i tillegg innenfor materialteknologi, energi og beredskap.

Kenneth Gulbrandsøy

Kenneth Gulbrandsøy er det ferskeste nye tilskuddet og kom til Igaidi rett før påske. Han er 40 år og har mastergrad fra NTNU med teknisk kyberteknikk som spesialitet. Før han kom til Igaidi jobbet Kenneth for Accenture, hvor han har jobbet med større utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Fra tidligere har han bakgrunn fra arbeid med forskning, og utvikling av styrings- og beslutningsstøttesystemer krise og beredskap, og som selvstendig konsulent fra eget selskap.

–          Det har vært spennende å komme til Igaidi. Jeg er allerede i gang med å arbeid for den første kunden. Det som blir spennende for meg, er å kunne ha et bredere fokus enn jeg har hatt før. Jeg kommer til å jobbe med alt som har med IKT å gjøre, et fagområde der jeg har mye erfaring med analyse, design, utvikling og implementering av svært mange ulike systemer, forteller Kenneth.

Kenneth har lang erfaring fra krise og beredskap gjennom arbeid med utvikling av beslutningsstøttesystemer, metodeutvikling og praktisk erfaring innenfor operativ ledelse. Dette er også relevant i forhold til Igaidi sin satsning på miljøteknologi.

–          Jeg tror mye av min erfaring blant annet kan være relevant for utvikling av systemer for oljevernberedskap og forebyggende miljøsikring, sier Kenneth.

Martine Berg-Jensen

Martine Berg-Jensen er 32 år og kom til Igaidi i januar. Hun avsluttet nylig sin master ved Universitetet i Stavanger. Derfra har hun en teoretisk og praktisk utdanning innen teknologi, økologi og forvaltning, med spesiell vekt på nordområdene. Bachelorgraden var en ingeniørgrad innen bioteknologi og kjemi og hun har tidligere også studert telematikk og datateknikk.

–          Denne første tiden har vært veldig lærerik. Jeg ser at min bakgrunn er relevant for å kunne bidra i vurderingen av Igaidi kunder sine prosjekter, sier Martine.

Hun forklarer at mastergraden hennes handlet om å gjøre vurderinger og analyser av miljøet og omhandlet bruk av en marin ciliat for økotoksikologisk analyse av borekaks.

–          Jeg tror jeg kan være med på å identifisere de gode prosjektene spesielt med tanke på hvilken relevans de har, hva som finnes av løsninger fra før, og hva det kan være behov for. Det er også viktig å være orientert om hva det legges opp til fra politisk hold, sier Martine.

Hun er også opptatt av at grønne løsninger også må være lønnsomme og lett tilgjengelige. Både for forbrukere og for næringslivet.

Axel Baumann Ofstad

Axel Baumann Ofstad er 37 år og bor også i Drammen. Han er sivilingeniør i materialteknologi og har i tillegg doktorgrad fra Institutt for materialteknologi ved NTNU (2004-2010) med tittelen: Increasing the Lifetime of PEM Fuel Cells. Før han begynte i Igaidi kom han fra stillingen som utviklingsingeniør i selskapet PowerCell Sweden. Der jobbet han med utvikling av brenselsceller.

Han har erfaring fra flere FoU prosjekter både i Norge og utlandet hovedsakelig innenfor områdene materialer og kjemi blant annet til bruk i solcelle- og brenselscelleteknologi. Han har jobbet med miljøvennlige energiløsninger gjennom hele sin studietid og yrkeskarriere. En av hans spesialfelt er å identifisere muligheter og begrensninger rundt planer og ideer som er relatert til fornybare energisystemer.

–          Det er en fremtidsrettet og ikke minst viktig industri. Jeg er glad Igaidi her ligger i forkant i utviklingen av nye mer miljøvennlige næringer og teknologiske løsninger. Jeg har alltid hatt en interesse for gode miljøløsninger, og er glad for å kunne bidra med å se hvilke muligheter som ligger innenfor dette forskningsfeltet, sier Axel.

Han startet hos Igaidi første mars og setter pris på at han får jobbe variert med flere ulike fagområder og teknologier.

–          Før jobbet jeg innenfor mer spesifikke produktområder. Nå skal jeg jobbe med flere ulike industriområder i ulike faser. Man får mange varierte oppgaver og blir kjent med svært ulike bedrifter, sier Axel.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng