Les hva CEO i Igaidi, Lars Henrik Krogh, sier om årets SkatteFUNN-søknader.

Det går mot rekord i antallet skattefunn-søknader. Særlig er innovasjonsviljen stor innenfor oljeservice og oppdrett.

Antallet skattefunn-søknader har nå passert 50.000 siden oppstarten i 2002 og ligger an til å nå nye rekordnivåer i 2018, tror rådgivningsselskapet Igaidi.

Så langt i år er det sendt inn over 4.000 skattefunn-søknader. I 2017 mottok Forskningsrådet totalt 4.739 skattefunn-søknader. Særlig er innovasjonsviljen stor innenfor oljeservice og oppdrett.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke nesten ti milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Dette er nesten en dobling siden 2013. Inkludert i denne økningen er nærmere 3 milliarder som følge av økt bruk av Skattefunnordningen.

For å forbedre blant annet organisering og innretning, har Regjeringen besluttet at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Formålet med gjennomgangen er å sørge for at mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet.

– Dette viser en vilje til å satse på næringsrettet forskning og innovasjon, og det er viktig og nødvendig. Fortsatt ser vi at for mange gode ideer skrinlegges på grunn av manglende finansiering. Vi opplever samtidig en økende innovasjonsinteresse i næringslivet. Spesielt gledelig er det å se at oljesektoren våkner etter noen år med færre prosjekter, og mye tyder nå på at vi kan notere oss nok et rekordår i antallet søknader til virkemiddelapparatet, sier Lars Henrik Krogh i Igaidi i en melding.

– Igaidi er positiv til gjennomgangen av virkemiddelapparatet. Ved å redusere antallet ordninger, forbedre behandlingsrutiner og hjelpe næringslivet til å søke mer treffsikkert, vil skattebetalerne få langt mer innovasjon for pengene, sier han.

Fakta om skattefunn i 2017:
  • Forskningsrådet mottok totalt 4.739 Skattefunnsøknader i 2017
  • Av de mottatte søknadene ble nær 80 prosent godkjent.
  • Totalt var det i 2017 om lag 7.500 aktive Skattefunnprosjekter fra totalt 5.380 bedrifter.
  • Gjennomsnittlig prosjektbudsjett var på 4 millioner kroner.
  • Nær 50 prosent av bedriftene som bruker Skattefunn, har færre enn ti ansatte.
  • Ca. en tredjedel av Skattefunnprosjektene er i IKT-næringen. Marin/sjømatnæringen er den nest største næringen i Skattefunn, etterfulgt av petroleumsnæringen.

Kilde: Statsbudsjettet 2019

 

Artikkelen er hentet fra Hegnar og kan ses her.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng