10 år med godt samarbeid

Noen samarbeider godt èn gang. Andre samarbeider med gode resultater over mange år. Hva er årsaken til at ITO Intern Transport og innovasjons- og rådgivingsselskapet Igaidi har samarbeidet med gode resultater i over 10 år?

Igaidi og de Oslo-baserte firmaene ITO Intern Transport og Pall-Pack har samarbeidet suksessfullt om søknader til SkatteFUNN og andre offentlige ordninger siden 2005. Dette innebærer at de tre firmaene har samarbeidet nært så godt som i hele tiden siden Igaidi ble etablert. For å høre litt mer om dette og samtidig takke for samarbeidet med overrekkelse av en jubileumskake, ble firmaene avlagt et besøk i deres lokaler i Oslo.

Et veletablert og spennende firma

ITO Intern Transport AS og Pall-Pack AS ble etablert i henholdsvis 1959 og 1983, og er nå familiefirmaer i tredje generasjon. 17 mennesker arbeider i Oslo samtidig som firmaet også har en produksjonsavdeling på Tyristrand ved Hønefoss med ytterligere 18 ansatte. Firmaet leverer enkeltstående pakke- og palleteringsmaskiner til komplette linjer for råvarehåndtering, matproduksjon, produktkontroll, pakking og ekspedisjon. De samarbeider med verdens fremste maskinprodusenter, og har fokus på å utvikle løsninger som gir kundene direkte og raskt målbare resultater.

ITO er Norges største leverandør av palleteringssystemer med robot, og utvikler og leverer i tillegg transportanlegg, løfteanlegg samt pakke- og palleteringssystemer. Deres kunnskap ligger i mer enn 50 års erfaring i industrien, samt det å trekke veksler på kunnskap og smarte løsninger som er gjort tidligere.

Firmaets styrke ligger i at de eier produksjonen og dermed står meget sterkt når det kommer til skreddersøm og spesielle layoututforminger. De leverer transportører til alle formål enten det er til lettgods som trau og esker, eller for transport av paller og tyngre gods.

Både ITO og Pall-Pack har mange utviklingsprosjekter der kunder har nye behov som ikke kan møtes med eksisterende maskiner og teknologi. Med støtte fra blant annet SkatteFUNN utvikles nye og effektive løsninger som kommer flere kunder til gode. Den siste tiden har det vært spesielt stor prosjektaktivitet innen pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien og pakkemaskiner for papphåndtering til pall.

Godt fornøyd med samarbeidet med Igaidi

-Vi har forskjellige typer prosjekter fra år til år. For oss er utfordringen å se hva som er nyutvikling og hva som ikke er det. Der er Igaidi dyktige fordi de hjelper oss til å se og beskrive det nye og innovative i prosjektene, sier salgssjef Christian Hagen i ITO Intern Transport.

-Fordi dere er flinke til akkurat dette har Igaidi en stor verdi for oss. Det er ikke lett for firmaer å sette seg inn i regler og søknadsprosedyrer når firmaets fokus skal og bør være på produksjon og produktutvikling, forteller en engasjert Hagen og fortsetter; -SkatteFUNN-ordningen er bra for prosjekter med risiko for å mislykkes. Det gjør at vi kan utvikle innovative produkter. For det er jo slik at noe går i minus hvert år, og da er det bra å redusere risikoen med SkatteFUNN-ordningen. Vi er derfor både glade for og fornøyde med hjelpen vi får fra Igaidi med alle søknader fra A til Å.

-ITO er flinke til å ta kontakt for å diskutere prosjekter før de settes i gang, slik at de med høyest risiko kan avklares tidlig i forhold til støtteordninger, sier Simen Filseth i Igaidi. Han er senior consultant og den som har ansvaret for samarbeidet med ITO.

-Vi i ITO Intern Transport er strålende fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Igaidi i gjennom disse ti årene, skyter Hagen inn.

Utfordringer forbundet med det norske markedet

-Vi arbeider mot alle typer kunder i Norge, og 98 prosent av omsetningen er innenlands. Det betyr at vi er helt avhengige av hva som skjer i Norge. Skal våre norske kunder henge med i konkurransen er det hele tiden nødvendig med omstilling for å få utviklet nye løsninger, forklarer Hagen. Derfor er innovasjon så viktig.

-Mange av våre kunder er også flinke til omstilling og forbedringer, og svært ofte initieres utvikling fra kundene selv fordi de ser behovet for nye løsninger. Så er det opp til oss å finne de gode løsningene, sier Hagen.

-Ellers er jo Norge et lite marked med våre fem millioner innbyggere. De fleste forbrukere har god kjøpekraft, men for bedrifter er bildet mye mer fragmentert. Det er bra kjøpekraft innenfor mat- og logistikkindustrien, men ellers er det mange leverandører som blir for små til å overleve. For markedslederne, som har en stor og dominerende posisjon, er det greit, men for vanlige firmaer er volumet i Norge for lite til å få butikk av det. For oss som firma blir dette da en stor utfordring i forhold til nye kunder, forteller Hagen.

-Jeg tenker at det i forhold til offentlige virkemidler kunne vært mer støtte/avskrivninger også hos kundene som kjøper innovativ teknologi. Slik at ordningene ikke bare stimulerer til utvikling hos leverandørene, men også til investeringer lengre ut i verdikjeden. Mye av det som foretas av innkjøp og investeringer i dag må regnes som nedbetalt på 2-3 år når investeringsbeslutningene tas. Dette selv om produktene holder mye lengre, og slik sett er gratis for kundene etter den tid. Denne holdningen preger norsk og nordisk industri og setter den langsiktige konkurransekraften vår på spill. ITO er heldige som arbeider mot flere industrier. Olje og fisk er gode industrier her i Norge, men ellers er det som nevnt tidligere, ofte for smått, sier Hagen avslutningsvis.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng