Mange engasjerte ungdommer med egen bedrift

Under fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold ble det konkurrert i 13 kategorier. I tre av disse ble vinnerne også direkte kvalifisert for deltagelse i NM for ungdoms-bedrifter på Lillestrøm den 28. - 29. april 2016.

Under NM venter en lang dag med presentasjon for dommere, utstilling og stor innsats fra ungdommene før vinnerne blir kåret. Igaidi har tidligere bidratt med veiledere under Innovasjonscamp på ungdomsskolenivået, og med representasjon i dommerpanelet for Buskerud under fylkesmessen.

For å høre litt mer om ungdomsbedrift (UB) tok vi en prat med to representanter for Ungt Entreprenørskap i Buskerud. Erlend Eggen er daglig leder og Mari Viko er rådgiver med ansvar for grunnskole og videregående skole. I tillegg mottok vi innspill fra Igaidi egen Live Fagereng som satt i dommerpanelet, etter å ha vært veileder under Innovasjonscampen i 2015.

Hva er en ungdomsbedrift?

Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling, sier Eggen.

-Ungdomsbedriften registreres som en egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskaps registreringsmodul. Etter godkjent registrering mottar ungdomsbedriften en firmaattest med eget unikt organisasjonsnummer. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er basert på elevaktiv læring. Ingen kunnskap sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egen erfaring. Underveis i driften av bedriften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer, og de må være aktive i å søke veiledning fra lærer, mentor og andre i sine nettverk som kan bidra til at de lykkes. Ungdomsbedrift går over et helt skoleår, forklarer en ivrig Eggen.

-Ungdomsbedrift stimulerer til økt kreativitet, bedre evne til samarbeid, større evne til nettverksbygging, økt evne til organisering og arbeidsfordeling, bedre evne til å kommunisere, bedre ferdigheter i problemløsing, styrket mot og vilje til å lære gjennom prøving og feiling, bedre evne til å nyttiggjøre seg veiledning, høyere bevissthet om informasjonsinnhenting, økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker, høyere evne til å ta ansvar, økt selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser, skyter Viko inn.

-I læreplanene omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy, forklarer Viko.

-Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet, forteller Eggen.

Buskeruds representanter under NM

Og om du skulle lure på det så var det følgende tre ungdomsbedrifter som får æren av å forsvare Buskeruds ære under NM på Lillestrøm;

Vinner av Beste IA-bedrift for Buskerud ble Lykkedagen UB fra Drammen videregående skole.

Forretningsidéen deres er å arrangere bursdager for målgruppen foreldre med barn mellom 5- 12 år. Bistå dem og hjelpe til med barna. Når de har tjent inn nok penger arrangerer de en gratis temafest i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Juryen hadde denne begrunnelsen for sitt valg: Årets beste IA UB fra Buskerud viser at de virkelig forstår verdien av Inkluderende Arbeidsliv. De kan vise til konkrete tiltak som de har gjennomført for å fremme nærvær, samarbeid og motivasjon i sin bedrift. Vi ser en tydelig sammenheng mellom disse tiltakene, bedriftens mål og de resultatene som er oppnådd.

Vinner av Beste innovative produkt for Buskerud ble Good2Go UB, Røyken videregående skole

Deres forretningsidé er å designe, produsere og selge et bæreposehåndtak som gjør at handlingen blir lettere og bedre for brukeren av produktet.

Juryen gav denne begrunnelsen: Et innovativt produkt med enkelt og funksjonelt design. Bedriften har vært i kontakt med potensielle kunder (butikker), som er interessert og viser at det er et stort markedspotensial. Produktet egner seg godt for videreutvikling og kommersialisering med potensial for stort volum.

Vinner av Beste Ungdomsbedrift for Buskerud ble Ung og Ny i Norge UB, Akademiet Ypsilon videregående skole.

Forretningsidéen deres er å utføre hjelpende arbeid til unge flyktninger som har behov for hjelp til integrering i det norske samfunnet.

Juryen begrunnet sitt valg med følgende; veldig god halvårsrapport, forbedringspotensial knyttet til forretningsmodell/økonomiske særlig knyttet til inntekter. Tidsaktuell tjeneste som kan utvikles, med utspring i typisk norsk dugnadsånd. Stort engasjement.

En ny og morsom erfaring

Etter å ha vært veileder for ungdomstrinnet under Innovasjonscampen i Mjøndalen i november 2015, er konsulent Live Fagereng hos Igaidi allerede en erfaren bidragsyter for Ungt Entreprenørskap. Under fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold den 16. mars, hvor det var kvalifisering til NM på Lillestrøm, bidro hun som dommer.

-Forskjellen i rollen som dommer versus veileder var ikke noe jeg tenkte spesielt over. Jeg var dommer for stand og inntrykket ungdommene gjorde på standen. Det vi si å se på hvordan elevene brukte standen til å selge produktet sitt. De er jo ikke vandt til markedsføring i det daglige, og standen handler om ideen. Det ble derfor å se på hvor gode de er til å selge produktet og få frem det unike ved sin bedrift og sitt produkt. Og det er klart at det var store forskjeller mellom ungdommene også på dette området, sier Fagereng og fortsetter;

-Som dommer var min rolle å vurdere det jeg så og oppfattet, og ikke veilede i motsetning til under Innovasjonscampen hvor alt handlet om veiledning. Her var det å se på kommunikasjonen i forhold til budskapet.

-Hva kompetansenivå og forskjeller mellom ungdomsskole og videregående skole angår er utgangpunktet forskjellig. På fylkesmessen handlet det om konkrete bedrifter, mens det under Innovasjonscampen handlet om innovasjon og ideer. Elevene med Ungdomsbedrift skal lære hvordan de skal drive en oppstartsbedrift. Det å være gründer handler om evne til selvutvikling og å inneha visse egenskaper. Her er både kompetanse og praksis nødvendig. En gründer må på mange måter være bedriften fra A til Å sammenlignet med en som er ansatt. Du må være egnet til å starte en bedrift, forklarer en engasjert Fagereng.

På spørsmål om det faglige utbyttet av å være dommer mener Fagereng at det først og fremst er morsomt å sitte i juryen. Man sitter ikke igjen med så mye faglig som kan brukes i hverdagen, men det er sosialt og man knytter nye bekjentskaper.

-Samtidig er det viktig for et firma som Igaidi å være en del av samfunnet. Gjennom å bidra på slike arrangementer blir firmaet lagt merke til. Det er en del av samfunnsansvaret og av den grunn er det viktig å stille opp når forespørselen kommer. Ellers er det jo også slik at Igaidi ved å være til stede under arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap, blir lagt merke til også av potensielle fremtidige ansatte og fremtidige kunder, mener Fagereng avslutningsvis.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng