Start søknadsprosessen tidlig

Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. I 2017 er fradragsgrunnlaget for egenutført forskning og utvikling (FoU) økt til 25 millioner kroner, og for innkjøpt og egenutført FoU er det økt til 50 millioner kroner. Skattefradraget utgjør inntil 20 prosent av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene.

–  Hvis du har planer om å gjennomføre FoU-prosjekter i 2017 bør du sjekke om aktivitetene fyller kravene for SkatteFUNN og andre nasjonale støtteordninger allerede nå, sier Bjart Lutnæs, principal consultant hos Igaidi.

SkatteFUNN støtter prosjekter der målet er ny kunnskap eller nye ferdigheter for å muliggjøre nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Det er mange finansieringsordninger innenfor blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Regionale Forskningsfond. Et bra sted å begynne er å søke om skatterefusjon. Ved å være tidlig ute med å søke, vil saksbehandlingen hos Forskningsrådet gå raskere enn når fristen nærmer seg. En tilbakemelding på om man vil få skattefradrag for sine FoU-aktiviteter tidlig i prosjektperioden gir større forutsigbarhet for finansieringen av prosjektet.

– Dessverre opplever vi altfor ofte at bedrifter har gått glipp av store summer i form av skattefradrag over mange år fordi de ikke har sendt inn søknader om SkatteFUNN. Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få skattefradrag for FoU-aktivitetene. Mange har så hektiske arbeidsdager at de enten nedprioriterer eller glemmer å søke, forteller Lutnæs.

Fordeler ved å søke om SkatteFUNN tidlig på året:

– En SkatteFUNN-godkjenning gir forutsigbar økonomisk situasjon og trygghet til prosjektet.
– Tidlig godkjenning forenkler time- og kostnadsføring.
– Arbeidet med SkatteFUNN-søknaden bidrar til å definere struktur, milepæler, kostnader og aktiviteter for prosjektet.
– Saksbehandlingen foregår gjerne raskere tidlig på året. og utgjør en tidlig ekstern validering av prosjektet.
– Bedriften har som regel mer tid og kapasitet før sommeren.
– Vil gi bedre tid til å vurdere og arbeide med andre støtteordninger som gjerne har søknadsfrist på høsten.
– Hvorfor vente? Godt å ha søknad og avklaringen unnagjort!

Steng