Igaidi blir partner i Gründerklubben

Igaidi blir en av partnerne i gründernettverket Gründerklubben der mange tusen medlemmer daglig deler råd og tips om nyetablering og oppstartsutfordringer. Igaidi ønsker å kunne hjelpe flere gjennom et aktivt engasjement i nettverket.

Igaidi blir en av partnerne i gründernettverket Gründerklubben der mange tusen medlemmer daglig deler råd og tips om nyetablering og oppstartsutfordringer. Igaidi ønsker å kunne hjelpe flere gjennom et aktivt engasjement i nettverket.

Gründerklubben startet som en Facebookgruppe hvor oppstarts- og småbedrifter kunne hjelpe hverandre med ulike utfordringer. De ble etter få år et aktivt nettverk og har i dag over 15 000 medlemmer. Om kort tid vil det gå fra å være et uformelt nettverk, til å bli en bedrift hvor medlemmene kan bli medeiere.

–          Dette er ingen organisasjon, men en moderne måte å organisere et interessefellesskap. Vi ønsker at medlemmene våre kan få hjelp og hjelpe hverandre med alle utfordringer som dukker opp når man skal starte opp for seg selv, eller jobbe fram en ide, forteller Berg Moe som etablerte Gründerklubben i 2013.

Han jobber til vanlig gjennom selskapet EntraHouse med å hjelpe oppstartbedrifter med å få finansiering til prosjektene sine. Det er tidligere gjort en undersøkelse blant gruppens medlemmer, hvor 60 prosent oppgir at de er gründere, mens 37 prosent sier de er daglige ledere. Igaidi er glade for at de nå er blitt en partner i nettverket.

–          Gjennom Gründerklubben ser vi en mulighet til å kunne dele kompetansen vi har bygget opp igjennom mange år med de som ønsker å etablere seg eller bygge seg opp til å bli større, sier salgs- og markedsdirektør i Igaidi, Thomas Agerup.

Han ser for seg at Igaidi blant annet kan holde kurs gjennom webinarer på nettsiden, og mener de har mye å lære bort. Blant annet har Igaidi bred oversikt over alle støtteordninger som finnes innenfor ulike sektorer.

–          Vi har etter så mange år i denne bransjen bygget opp en kompetanse som gjør at vi har kontroll over alle detaljer og «fallgruver» som finnes i de ulike ordningene. Samtidig gjør vår brede erfaring at vi på en enklere måte klarer å strukturere tanker og ideer slik at bedrifter når igjennom med budskapet sitt hos private investorer, eller til de som gir ulike former for etablererstøtte, sier Thomas Agerup.

Han forteller at de får svært mange henvendelser fra små selskap i startgropen som er i tvil om hvordan de skal organisere seg eller kommunisere for å klare å vokse.

–          Ved å få informere gjennom dette nettverket med så mange medlemmer, vil vi kunne hjelpe enda flere, mener Agerup.

Det er mange som kan trenge hjelp til å søke offentlige midler.

–          De kan ha gode prosjekter, men ikke alle klarer å formidle på en god nok måte hva de ønsker å gjøre, sier Moe.

Moe tror Igaidi sin kompetanse kan være svært nyttig for alle Gründerklubbens medlemmer.

–          Dette er en kompetanse svært få har internt i sin bedrift, og derfor vil mange ha behov for å få hjelp til fra eksterne aktører, mener han.

De er begge glade for at det nå ser ut til å være en generelt god kultur for gründervirksomhet. Mange nye selskaper blir etablert og «co-working- spaces» popper opp flere steder i landet. Igaidi sin «hjemkommune» Drammen har nylig bestemt at de skal bli en «gründerby».

–          Det ser endelig ut som om satsningen på «nye næringer» som burde vært startet for mange år siden, endelig er i gang. Nå kan vi sammen bidra til å styrke denne satsningen, sier Berg Moe i Gründerklubben.

Steng