Velkommen til Igaidi

Igaidi er Norges ledende miljø for innovasjonsrådgivning og offentlig finansiering av FoU-prosjekter. Gjennom erfaring og kompetanse gir våre innovasjonsgaider liv til forskning og innovasjon.

Vi kan mye om din bransje

Vi rådgir selskaper i alle bransjer. Og i et stadig mer komplekst næringsliv, øker behovet for spesifikk innsikt og tverrfaglig kompetanse. Våre innovasjonsgaider jobber i team, som sikrer ethvert prosjekt den oppmerksomheten og innsikten det fortjener.

Morten Skarra Grøtterud Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Jørgen Bolivar Pedersen Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Synne Ildahl Svendsen Fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Tina Vange Fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Tormod Norbakk Opedal Leder Finans og Administrasjon | Innovasjonsgaid
Maiken Kristine Pasenau Lyngnes Kontorleder | Innovasjonsgaid
Espen Iveland Fagleder IKT | Innovasjonsgaid
Kim Jacobsen Salgsansvarlig Oslo | Innovasjonsgaid
Henrik Helmersmo Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Bjørn Egil Knudsen Senior Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Hallbjørn Steien Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Joakim Åbø Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Andrine Skjeldrum Elgvang Senior kunderådgiver | Innovasjonsgaid
Ola Svartberg Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Mads Dannevig Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Axel B. Ofstad Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
William Grauer Chef | Innovasjonsgaid
Christoffer Hafnor Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Marianne Goodchild-Sjursen Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Mona Rebekka Kristiansen Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Joar Molvær Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Carina Flaam Bergem Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Ina Cecilie Norderhaug Senior kunderådgiver | Innovasjonsgaid
Stian Nøstdahl Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Eirik Ruud Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Steffen Johnsen Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Thomas Agerup Leder Salg og Marked | Innovasjonsgaid
Tonje Haugen Kontorassistent | Innovasjonsgaid
Martine Berg-Jensen Fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Lasse Vebostad Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Stine Fjellstad Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Andreas Blix Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Kathrin Flisnes Bergh Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Vivvi A. Myrvold Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Magne Tysdahl Senior strategirådgiver | Innovasjonsgaid
Mats Tidemann Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Anina Ellefsen Østlid Markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Cathrine Ege-Stokmo Senior kunderådgiver | Innovasjonsgaid
Tom Hilding Johansen Partner | Innovasjonsgaid
Anders Christen Vold Senior markedsrådgiver | Innovasjonsgaid
Ronny Ege-Stokmo Leder Fag og Finansiering | Innovasjonsgaid
Gard Neverlien Fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Bjart F. Lutnæs Fagleder Teknologi og Industri | Innovasjonsgaid
Håkon Ursin Steen Avdelingsleder europeiske virkemidler | Innovasjonsgaid
Simen Filseth Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid
Lars Henrik Krogh Daglig leder | Innovasjonsgaid

Samfunnsansvar og Igaidi

Steng