Innovasjonsrådgivning

Tre konkrete forslag for å øke innovasjonstakten i næringslivet

Finansiering

Forskningsrådet introduserer serviceløfte for SkatteFUNN

Innovasjonsrådgivning

Innspill fra Igaidi til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

SkatteFUNN

SkatteFUNN og bedrifter i vanskeligheter

Nyheter

– Vi har blitt et fullt innovasjonshus

Nyheter

Nofas endrer navn til Igaidi

SkatteFUNN

Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

Innovasjonsrådgivning

Igaidi styrker kompetansen innen havbruk

SkatteFUNN

Viktig avklaring fra Finansdepartementet

SkatteFUNN

Skattedirektoratet strammer inn SkatteFUNN

Innovasjonsrådgivning

Kunstig intelligens

Finansiering

En ambisiøs regjeringsplattform sett med innovasjonsøyne

SkatteFUNN

Dobling i antallet skattefunn-søknader fra Finnmark

Igaidi

Igaidi deltar på AIM2North 2018

SkatteFUNN

Les hva CEO i Igaidi, Lars Henrik Krogh, sier om årets SkatteFUNN-søknader.

Finansiering

Regjeringens gjennomgang av Virkemiddelapparatet

Demo 2000

Oppgang i oljebransjen gir nye muligheter

SkatteFUNN

Flyttet fokus fra olje til vind – fikk skattefunnmidler

Innovasjonsrådgivning

Skal bytte til mer naturlige ingredienser

SkatteFUNN

SkatteFUNN-støtte blir nå rapportert til Registeret for offentlig støtte

Igaidi

Vil spre det glade budskap om Skattefunn

Igaidi

Igaidi i samarbeid med gründer- og investornettverk

SkatteFUNN

Skal utvikle snakkende datasystem for kjøreregistrering

Innovasjonsrådgivning

Igaidi blir partner i Gründerklubben

Steng