Igaidi i samarbeid med gründer- og investornettverk

I høst åpner Pier X venture hub på Aker Brygge i Oslo med Igaidi som en av de sentrale partnerne. Pier X skal huse venturefond, investorer og gründerbedrifter i kommersialiseringsfasen og blir nok et tilsnitt til Oslos mange voksende miljøer for nye bedrifter.

–          Vi er glade for å være en del av et erfarent miljø som ønsker å bygge nye selskaper, forteller Morten Skarra Grøtterud i Igaidi.

Igaidi skal ha eget kontor i det 1250 m2 store lokalet i en av de gamle fabrikkbygningene på Aker Brygge. Gjennom dette blir Igaidi en del av gründermiljøet på Aker Brygge og kommer samtidig nærmere nåværende og framtidige kunder i Oslo.

–          Denne type samarbeid er viktig for oss i Igaidi. Vi får mer kunnskap om hva som rører seg, både på investor- og gründerfronten. Samtidig vet vi at vi har mye å bidra med for mange av de bedriftene som skal etablere seg her. Det er som regel i denne fasen at det er mest aktuelt å søke penger gjennom ulike offentlige støtteordninger. Da vet vi i Igaidi mye om hvordan dette skal gjøres, sier i Morten Skarra Grøtterud.

Pier X er planlagt åpnet tidlig i høst og har som mål å samle selskaper i skaleringsfasen, investorer, anerkjente rådgivere og internasjonale partnere.

–          Dette skal være et litt annerledes miljø enn de oppstartsmiljøene som allerede finnes i Oslo. Vi fokuserer på selskaper som er kommet litt lenger i utviklingsfasen og er i ferd over i kommersialiseringsfasen, forteller en av initiativtakerne til Pier X Venture Hub, Morten Wiese.

Ideen bak denne type miljøer er å skape samarbeid mellom aktører som kanskje ikke ellers ville truffet hverandre. Ved å samle både investorer og selskaper sammen på samme sted, er tanken at det skal foregå både formell og uformell erfarings- og informasjonsutveksling som ikke ville foregått hvis de ikke hadde vært lokalisert på samme sted. Lokalene får mye åpent landskap, åpne møtesoner, felles lunsj- og kaffefasiliteter. Morten Wiese forteller at de allerede har sett at det fungerer, etter at de etablerte en pilot av konseptet i vår.

–          Vi ser at det allerede skjer samarbeid og nettverksbygging, uten at vi gjør noe aktivt for å få det til. Når Pier X starter, vil vi legge til rette for workshops, arrangementer og erfaringsutveksling, for å styrke denne samhandlingen ytterligere, forteller Morten Wiese.

Pier X skal også samarbeide med internasjonale aktører. Blant annet har de inngått et samarbeid med den ledende innovasjonshub’en i San Francisco, The Vault, som nå ekspanderer både i USA, Europa og Asia.

–          Det gir oss et solid internasjonalt nettverk med en partner som har erfaring fra drift av San Franciscos ledende innovasjons og samarbeidshub. Det gir også våre norske medlemmer mulighet til å få midlertidige kontorplasser i The Vaults huber andre steder i verden, forteller Morten Wiese.

Han har utviklet konseptet sammen med Carine Zeier, Kjetil Kristensen og eiendomsselskapet Norwegian Property som eier lokalene.

 

Steng