EIC Accelerator – for de aller beste prosjektene

Hvis bedriften din er på internasjonalt toppnivå innen innovasjon, kan EU-kommisjonens EIC Accelerator være en mulighet for støtte.

EIC Accelerator, del av EU-kommisjonens European Innovation Council-satsing i Horisont 2020, er Europas mest krevende innovasjonsstøtteordning for enkeltsøkere. Ordningens fokus er å bistå små og mellomstore bedrifter med å bringe spesielt innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller til markedet.  EIC Accelerator er rettet mot innovasjonskonsepter som allerede er demonstrert i et relevant miljø, og hvor det er ønsket å gjennomføre et oppskaleringsprosjekt for konseptet som har varighet på 1-2 år og innebærer et kapitalbehov på 0,5 – 2,5 MEUR (som utgjør inntil 70% av totale kostnader). Ordningen gir også mulighet for tilleggsstøtte i form av egenkapital – da inntil 15 MEUR.

Det er svært sterk konkurranse om midlene som tilbys av EIC Accelerator. For å kunne ha sjanse til å nå fram kreves det et eksepsjonelt godt utgangspunkt for bedriften, samt solid kompetanse og dedikasjon under selve søknadsutformingsprosessen. Bistand fra Igaidi vil kunne være av avgjørende betydning for å sikre en god nok søknad.

Igaidi tilbyr bistand til EIC Accelerator-søknadsprosesser for spesielt godt posisjonerte prosjekter. Kvalifiserer ditt prosjekt? Neste steg er å ta kontakt med oss for en innledende, uforpliktende kartlegging.

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta kontakt for en innledende, uforpliktende kartlegging mot EIC Accelerator!

Espen Iveland
Bjart F. Lutnæs

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng