Hallbjørn  Steien

Hallbjørn Steien

Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid

Steien er veterinær med spesialgodkjenning som allmenn veterinærspesialist innen fiskesykdommer og akvakultur. Han har hatt ulike stillinger offentlig og privat de siste tiårene og har jobbet spesielt mot havbrukssektoren siden 1985. Hallbjørn har lang fartstid både hos Innovasjon Norge og Forskningsrådet – hvor han de siste fem årene jobbet som spesialrådgiver og sektoransvarlig i SkatteFUNN-administrasjonen for sektorene marin/sjømat og landbruk/mat. I tillegg deltok han i administrasjonen av det programmet Havbruk.

Hallbjørn har et stort nettverk både i og utenfor havbruksnæringen. Han har svært god kompetanse på fiskehelse og på verdikjedene innen blå og grønn sektor, satsinger som vil være viktige framover.

Erfaring
  • Senior fagrådgiver - Igaidi AS 2019 -
  • Special Adviser, DVM - Norges Forskningsråd 2011 - 2018
  • Veterinary/Senior Adviser - Innovasjon Norge 2004 - 2011
Utdanning
  • Markedskompetanse for norsk sjømatnæring - Norges Handelshøyskole 2007 - 2007
  • Almenn spesialist innen spesialiteten fisk, Aquaculture, Fish diseases - Norwegian School of Veterinary Science 1994 - 1994
  • Norsk Autorisasjon - Norges veterinærhøgskole 1985 - 1985
  • DVM, Veterinary Science - Freie Universität Berlin 1979 - 1985
Steng