SkatteFUNN 2020: Her er det du trenger å vite for å lykkes med årets SkatteFUNN-søknad

Har du et innovasjonsprosjekt du tror kan være støtteberettiget, men kommer ikke i gang med søknaden? Ta kontakt med oss – så setter vi opp et digitalt, uforpliktende møte.

I denne artikkelen har vi samlet informasjon om frister, krav for å søke støtte og hva din bedrift bør gjøre for å rekke frister for offentlig FoU-finansiering gjennom SkatteFUNN. Skal du søke støtte for et SkatteFUNN-prosjekt for inneværende år, er det vår klare anbefaling at du kommer i gang med søknadsprosessen før sommeren – og aller senest i starten av august.

Alliér deg med våre innovasjonseksperter

SkatteFUNN er Norges største satsing på FoU i næringslivet. Igaidi har lang og svært god erfaring med denne typen søknader, og kan hjelpe din bedrift med hele prosessen. Vi har fagrådgivere med solid kunnskap om en rekke ulike bransjer og teknologier. Vi har derfor kompetansen til å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter – avgjørende egenskaper for å lykkes med SkatteFUNN-søknader.

Les mer om vår bransje- og kompetanseprofil.

SkatteFUNN – Norges klart viktigste virkemiddel for FoU i næringslivet

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få støtte som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Frister

Det er mulig å sende inn søknad om SkatteFUNN hele året, men dersom du sender søknaden innen 1. september, garanterer myndighetene at søknaden din ferdigbehandles i inneværende år. Hvis søknaden da innvilges, vil godkjente prosjektkostnader for 2020 være støtteberettigede. Sendes derimot søknaden etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før neste år, vil ikke prosjektaktiviteter i 2020 kunne støttes – selv om søknaden blir godkjent. Derfor anbefaler vi at du kommer i gang med søknadsprosessen så raskt som mulig, og senest i starten av august – dersom du ønsker støtte i år.

Mer informasjon om fristene i SkatteFUNN-ordningen finner du her.

Formelle krav for å kunne motta støtte gjennom SkatteFUNN

For å kunne motta støtte gjennom SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Bedrifter uten skattbar inntekt får eventuell støtte utbetalt i forbindelse med skatteoppgjøret. For å oppnå støtte må FoU-prosjektet godkjennes av Forskningsrådet. Les mer om kravene til SkatteFUNN-prosjekter her, og se oversikten over hvilke aktiviteter som ikke kan motta støtte her.

Størrelse på støtten

  • Fra og med 1. januar 2020 er støtten 19 prosent av godkjente kostnader for FoU-prosjektet (uavhengig av bedriftens størrelse).
  • Maksimalt fradragsgrunnlag per bedrift per år er totalt 25 millioner kroner (for egenutført og innkjøpt FoU).
  • Ved beregning av personalkostnader er maksimal timesats 700 kroner. Maksimalt antall timer per ansatt er 1.850 timer per år. 

Dokumentasjon og rapportering

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport når prosjektperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Denne rapporten skal dekke hele prosjektperioden og oppsummere hvilke aktiviteter som er gjennomført, hvilke mål som er nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. Hvis prosjektet det søkes støtte for går over flere år, må årsrapport leveres.

Igaidi bistår selvfølgelig våre kunder i rapporteringsprosessen.

Forlengelse av prosjekter som følge av Covid-19

Mange bedrifter er i en krevende situasjon som følge av Covid-19-utbruddet. Dersom din bedrift trenger en forlengelse av prosjektperioden, kan du sende inn en ny søknad etter sluttrapport er sendt inn. I sluttrapporten og den nye søknaden oppgir du hvorfor du trenger forlengelse av prosjektet. Oppdatert informasjon om forlengelse av prosjektperioden finner du på Forskningsrådets nettsider.

Støtte til bedrifter i økonomiske vanskeligheter

For å kunne motta støtte fra SkatteFUNN er det krav til at bedriften ikke er i såkalte «økonomiske vanskeligheter». Igaidi har jobbet lenge med denne problemstillingen og hatt omfattende kontakt med myndighetene i sakens anledning. Dersom du er usikker på om din bedrift rammes av bestemmelsen, ta kontakt!

For bistand med SkatteFUNN og annen offentlig FoU-finansiering, ta kontakt med oss!

 

Thomas Agerup, salgs- og markedssjef: +47 920 80 888 | thomas@igaidi.no

Ronny Ege-Stokmo, leder for fag og finansiering: +47 901 52 252 | ronny@igaidi.no

 

 

Steng