Igaidi i samarbeid med gründer- og investornettverk

I høst åpner Pier X venture hub på Aker Brygge i Oslo med Igaidi som en av de sentrale partnerne. Pier X skal huse venturefond, investorer og gründerbedrifter i kommersialiseringsfasen og blir nok et tilsnitt til Oslos mange voksende miljøer for nye bedrifter.

–          Vi er glade for å være en del av et erfarent miljø som ønsker å bygge nye selskaper, forteller Morten Skarra Grøtterud i Igaidi.

Igaidi skal ha eget kontor i det 1250 m2 store lokalet i en av de gamle fabrikkbygningene på Aker Brygge. Gjennom dette blir Igaidi en del av gründermiljøet på Aker Brygge og kommer samtidig nærmere nåværende og framtidige kunder i Oslo.

–          Denne type samarbeid er viktig for oss i Igaidi. Vi får mer kunnskap om hva som rører seg, både på investor- og gründerfronten. Samtidig vet vi at vi har mye å bidra med for mange av de bedriftene som skal etablere seg her. Det er som regel i denne fasen at det er mest aktuelt å søke penger gjennom ulike offentlige støtteordninger. Da vet vi i Igaidi mye om hvordan dette skal gjøres, sier i Morten Skarra Grøtterud.

Pier X er planlagt åpnet tidlig i høst og har som mål å samle selskaper i skaleringsfasen, investorer, anerkjente rådgivere og internasjonale partnere.

–          Dette skal være et litt annerledes miljø enn de oppstartsmiljøene som allerede finnes i Oslo. Vi fokuserer på selskaper som er kommet litt lenger i utviklingsfasen og er i ferd over i kommersialiseringsfasen, forteller en av initiativtakerne til Pier X Venture Hub, Morten Wiese.

Ideen bak denne type miljøer er å skape samarbeid mellom aktører som kanskje ikke ellers ville truffet hverandre. Ved å samle både investorer og selskaper sammen på samme sted, er tanken at det skal foregå både formell og uformell erfarings- og informasjonsutveksling som ikke ville foregått hvis de ikke hadde vært lokalisert på samme sted. Lokalene får mye åpent landskap, åpne møtesoner, felles lunsj- og kaffefasiliteter. Morten Wiese forteller at de allerede har sett at det fungerer, etter at de etablerte en pilot av konseptet i vår.

–          Vi ser at det allerede skjer samarbeid og nettverksbygging, uten at vi gjør noe aktivt for å få det til. Når Pier X starter, vil vi legge til rette for workshops, arrangementer og erfaringsutveksling, for å styrke denne samhandlingen ytterligere, forteller Morten Wiese.

Pier X skal også samarbeide med internasjonale aktører. Blant annet har de inngått et samarbeid med den ledende innovasjonshub’en i San Francisco, The Vault, som nå ekspanderer både i USA, Europa og Asia.

–          Det gir oss et solid internasjonalt nettverk med en partner som har erfaring fra drift av San Franciscos ledende innovasjons og samarbeidshub. Det gir også våre norske medlemmer mulighet til å få midlertidige kontorplasser i The Vaults huber andre steder i verden, forteller Morten Wiese.

Han har utviklet konseptet sammen med Carine Zeier, Kjetil Kristensen og eiendomsselskapet Norwegian Property som eier lokalene.

 

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng