Transport og logistikk

Ingen vet sikkert hvordan fremtidens transportløsninger vil utvikle seg. Samtidig vokser behovet for å utvikle mer effektive og bærekraftige mobilitetsalternativer for å forflytte mennesker, varer og tjenester. Våre innovasjonsgaider har bred fagkompetanse om hvordan virksomheter kan optimalisere for morgendagens transport ved å gjøre nytte av mulighetene som ligger i alt fra kunstig intelligens til endrede logistikkmønstre.

Igaidi har følgende tjenesteområder innen transport- og logistikk:

Vi hjelper deg også med:

FoU er alltid i fokus hos IKM Subsea – nå utvikler selskapet ny ROV

IKM Gruppen har kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015. IKM Gruppen er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri, nå har de utviklet en ny ROV som gir IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo
Steng