MAROFF
– Forskningsrådets program for maritim forskning, inklusive utrustning til skip

MAROFF skal bidra til å realisere Regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer.
MAROFF er Forskningsrådets program for maritim forskning, inklusive utrustning til skip.

Prioriterte områder er:

  1. Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse.
  2. Krevende, sikre maritime operasjoner.
  3. Maritim transport og operasjon i nordområdene.
  4. LNG – distribusjon og bruk.

Maksimal støttegrad er 50 % av prosjektets totale kostnader. Det er utlysninger i oktober hvert år.

Å søke om MAROFF-­støtte oppleves av mange som en krevende prosess, og konkurransen om støttemidlene er stor. Mange prosjekter når ikke opp i konkurransen fordi de eller søknadene ikke er godt nok gjennomarbeidet når søknaden sendes inn.

Kun å forholde seg til minstekravene for å sende inn en søknad medfører derfor en betydelig risiko for å bruke store ressurser på søknaden uten å få støtte

Igaidi har lang erfaring med å søke støtte fra Forskningsrådets store programmer. Vi kjenner kravene som stilles for at en søknad kan få gjennomslag, og bistår med tilrettelegging gjennom hele prosessen, fra prosjektplanlegging til selve søknadsutformingen.

I forkant av utforming av søknader, gjennomfører vi en grundig vurdering av prosjektets forskningsinnhold, innovasjonspotensial og relevans i forhold til utlysningen.

Vi vurderer også om andre ordninger kan gi andre eller bedre muligheter. Dette gir en betydelig redusert risiko­ og arbeidsbelastning for våre kunder, og over 60 % godkjenning på våre søknader.

Ønsker din bedrift å søke om MAROFF, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup
Ronny Ege-Stokmo

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng