Fire SkatteFUNN og 10 mill. fra DEMO2000

Siden lanseringen i 1998 har DEMO 2000 tildelt nær 850 millioner kroner i midler til rundt 285 prosjekter. Blant mottakerne er DeepOcean som fikk innvilget en søknad om 10 millioner kroner til demonstrasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-ROV.

Olje & Gass
ansatte
mrd. omsetning

Som et resultat av at oljeprisen falt i 1998, ble DEMO 2000 lansert. Programmet er et viktig virkemiddel for raskere utvikling av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel.

– DEMO 2000 er et attraktivt program for å sikre økonomiske ressurser til å teste ut nye teknologier i praksis, sier Emil Løvgren, managing consultant hos Igaidi.

– I tillegg til den rent økonomiske støtten, gir programmet et kvalitetsstempel til prosjektene som får tildelt midler og åpner opp for andre finansieringskilder. Prosjektene som får støtte fra DEMO 2000 får inntil 25 prosent av kostnadene dekket. Resten må leverandørselskapene og oljeselskapene finansiere.

– 25 prosent fra staten inspirerer andre til å være med og finansiere prosjektet, som gjør at en del teknologibedrifter tar tak i utfordringer de ikke ville klart på egenhånd. DEMO 2000 er ikke bare økonomisk viktig, men bidrar til at petroleumsbransjen i Norge drar i samme retning, mener Løvgren.

FIRE SKATTEFUNN OG 10 MNOK FRA DEMO 2000

– Det at vi får kjennskap til våre kunders FoU-prosjekter gir oss som rådgivere et godt grunnlag for å kunne se og posisjonere for andre støtteordninger utover SkatteFUNN, forteller Løvgren.

– Vår kunde DeepOcean er et godt eksempel på hvordan et selskap kan dra nytte av ekstern kompetanse for å søke offentlig bistand slik at prosjektteamet kan holde fokus på operativ drift og videreutvikling av selskapets kjernevirksomhet.

– I 2013 utformet vi i en søknad om SkatteFUNN for deres FoU-prosjekt. Søknaden ble innvilget og DeepOcean kunne med det dedikere flere ressurser til prosjektet. Arbeidet i denne prosessen ga oss som rådgivere inngående kjennskap til prosjektet, og vi så at dette prosjektet fylte kriteriene for å søke om midler fra DEMO 2000.

– Etter anbefaling fra Igaidi søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Igaidi ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean.

– I tillegg til DEMO 2000 har DeepOcean fått innvilget fire SkatteFUNN-søknader i samarbeid med oss. Vi ser at vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og at langsiktig samarbeid gir stor merverdi for våre kunder, sier Løvgren.

STOR NYTTE AV STØTTEPROGRAMMET

Det er et økende antall rørledninger på norsk kontinentalsokkel og i internasjonalt farvann som har behov for regelmessige inspeksjon og vedlikehold. Et økt effektivitetsfokus hos internasjonale kunder og et ønske om å sikre at norsk undervannskompetanse fortsatt er innovativ og i verdensklasse, er bakgrunnen for DeepOceans innovasjonsprosjekt.

– Utgangspunktet for vår søknad til DEMO 2000 var å få muligheten til å videreutvikle og demonstrere vårt Superior Survey ROV (SSR) konsept. Målet er å utvikle verdens raskeste og mest nøyaktige undervannsinspeksjons-ROV, sier Nordeide.

– SSR er resultatet av en innovativ videreutvikling av de beste ROV-løsningene fra to eksisterende konsepter. Kombinasjon av hydrodynamisk effektivitet, operasjonsstabilitet, kraft og datakvalitet skal resultere i en førstegenerasjons dedikert inspeksjons-ROV. Hovedmålet med demonstrasjonsprosjektet er å forbedre datakvaliteten under en ROV-inspeksjon med 20 prosent og øke hastigheten med 300-400 prosent mer enn det som er mulig med dagens systemer, forteller Nordeide.

– Hovedutfordringene med å oppnå ønsket hastighet og nøyaktighet er å frigjøre kreftene som påvirker stabiliteten til ROV-en, spesielt på store havdyp.

– Resultatene fra DEMO 2000 har så langt vist at spleiselag mellom de store selskapene, SMB-bedrifter og myndighetene fungerer og driver frem interessante FoU-prosjekter, sier Løvgren.

– Skal norsk leverandørindustri klare å hevde seg i en stadig økende global konkurranse, så er det ekstremt viktig at finnes slike programmer som gjør det økonomisk mulig å teste, høste erfaringer og holde trykket oppe.

Om DeepOcean

DeepOcean er en ledende leverandør av undervannstjenester til olje- og gassindustrien. Selskapet har mer enn 1400 ansatte, 19 fartøyer i operasjon og omsetter for 3 milliarder kroner i året. Nordsjø-operasjonene ledes fra selskapets kontor i Haugesund, Trondheim og Stavanger. I tillegg har DeepOcean regionale subsea-operasjoner i UK, Nederland, Brasil, Mexico og Singapore. DeepOcean har en sterk kundeportefølje blant de største olje og gass operatørene, offshore vindfarm og kraftnettselskaper.

– Etter anbefaling fra Igaidi søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Igaidi ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd.

Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean.

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng