Tape og støvanalyse for bedre inneklima

Mycoteam er med prosjektet «kvalitativ og kvantitativ inneklimaanalyse» i ferd med å utvikle Mycotape 2 – en ny metode for evaluering av inneklimaet ved bestemmelse av støvprosent og DNA-testing. Brukervennligheten til tapen har allerede fanget NRKs interesse, noe som resulterte i god eksponering i programmet Forbrukerinspektørene, hvor det ble fokusert på inneklimaet i norske barnehaver. Mycoteam har hatt et langvarig samarbeid med Igaidi for å sikre finansiering til sine FoU-prosjekter, og utviklingen av Mycotape2 er støttet gjennom SkatteFUNN-ordningen.

Mycoteam feiret 30 år i april 2016 og har med sitt hovedkontor i Oslo og avdeling i Trondheim per dags dato 32 ansatte, som foretar inspeksjoner, tester og analyser. Mycoteam er en totalleverandør av målinger av de faktorer som påvirker inneklimaet. For å høre litt mer om prosjektet, tapen og testen som ble presentert i Forbrukerinspektørene ble det slått av en prat med daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen.

Kvalitativ og kvantitativ inneklimaanalyse

-Dette er et prosjekt som er videreført for å finne nye teknikker for god måling av inneklima. Prøvene foretas med tape, og det samles inn både A- og B-prøver. For støv så settes det en normalgrense på 5 prosent for å få sammenlignbare resultater. Tapen gir likt måleareal og dermed får man en objektiv test på et bestemt areal med en bestemt mengde støv, forteller Mohn Jenssen.

-Ved DNA-analyse av støvet kommer det frem hvilke sopper som er tilstede, og vi vet da hva som kommer fra uteluft og hva som er fra bygningen. Det er forskjell på det som er i uteluften og det som er inne. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom fuktproblematikk og helseproblemer.

Mycotape 2

-Vi behøvde hjelp til utviklingen av tapen og derfor samarbeidet vi med Igaidi som hjalp oss med søknaden til SkatteFUNN. Dette er et samarbeid vi har hatt siden 2010. Utviklingen av Mycotape 2 bygger på tidligere prosjekter, så dette er et utviklingsarbeid som går videre hele tiden, sier Mohn Jenssen.

Han forteller også at Mycoteam er med i et nordisk samarbeid innenfor scanning, hvor målet er å øke nettverket på analysekompetanse. God analyse gir en enkelhet i prøvetakingen. Mycotape har vært brukt i mange år, og den kan gi utrolig mye informasjon. Ved analysen digitaliseres tapen og muliggjør en bildeanalyse. Prøvene kvalitetssikres for å se om de er bra før en full test og analyse gjennomføres.

-Siden tape allerede er oppfunnet får vi ikke tatt patent på Mycotape, men vi får mye «kred» for den. Når prøvene analyseres i mikroskopet kan det komme frem mange farger. Det som er spennende med farger, og som også viser mengden med støvpartikler, er at de kan fortelle noe om inneklimaet, og hva som kommer innenfra og eventuelt utenfra. Ved hjelp av analysen kan det leses mye om inneklimaet og forholdene i huset. Det å lese biologien forteller utrolig mye. Enkelt sagt så forteller støvet mye, forklarer Mohn Jenssen og fortsetter; -Testmetodikken skal være enkel for kunden, og deretter skal vi analysere det avanserte. Det fine med tapen er at den er brukervennlig, uknuselig og generelt lett å bruke.

-Mycotape2 muliggjør kontroll av DNA, støvdekkeprosent, støvtype, bakterier og muggsopp på overflater. Ut fra DNA-profilen kan det sies noe om faren for fukt- eller soppskader i bygningen. Den store fordelen med Mycotape2 er at svaret på prøven kan foreligge raskt fordi metoden ikke krever oppdyrkning. Prøvene gir et sikkert svar på om det forekommer vekst av muggsopp på eller nær prøvestedet, og om det er deponert støv og sot, forteller Mohn Jenssen.

-Prøvetakingen er som sagt enkel og kan utføres av kunden selv. Siden tapen har to separate prøvestriper får man muligheten for dobbel kontroll av overflaten. Før analysen kvalitetssikres A- og B-prøven med scanning av prøveflaten. Prøvene analyseres med mikroskopi og DNA-test. Bygninger er ikke sterile, og overflater vil alltid inneholde støv. Støvdekkeprosenten gir svar på om renholdet er innenfor de kravene som stilles. Tegn til skjulte fukt- og muggsoppskader kan påvises med DNA-test av støvet, sier Mohn Jenssen.

NRKs barnehageundersøkelse

-Vi undersøkte viktige faktorer som støv, renhold og muggsopp i inneklimaet i 102 tilfeldig utvalgte barnehager over hele landet på oppdrag fra NRK. Barnehagene tok selv prøver fra overflater og fylte ut spørreskjema for returnering til Mycoteam for analyse og vurdering. Undersøkelse av barnehagene er basert på en støvprøve tatt med tape fra en overflate, forteller Mohn Jenssen.

Støvdekkeprosenten er mengden støv som har lagt seg på overflaten, og viser dermed hvor godt renholdet er. Ved mye støv på overflater er det større risiko for helseplager. Støv i inneluft kan bestå av mange ulike typer partikler. Sammensetningen av støvet sier derfor mye om tilstanden i inneluften. Hensikten med Mycoteams undersøkelser er å oppdage tegn til problematisk fukt ved å se på forekomst av bakterier og muggsopp innendørs. I forbindelse med undersøkelsen fikk Mycoteam tilgang til data fra Helsedirektoratets oversikt over godkjenning og tilsyn. Kun 47 % av de 102 barnehagene var registrert med tilsyn de siste tre år.

-I de kommunale målingene er det ikke er klart definert hva som skal undersøkes og måles. Av den grunn er det stort avvik mellom kommunale tall og resultatet av NRK-undersøkelsen. Du kan si at vi hadde satt pris på om kommunene hadde brukt tapen i sine undersøkelser, sier Mohn Jenssen.

-Prøvene ble analysert for å bestemme mengden støv, og Mycoteams undersøkelser viste at hovedandelen av barnehagene har et støvdekke under 5%, noe som anses som tilfredsstillende på vanskelig tilgjengelig overflater. De fleste lå under 1,5%. Basert på disse resultatene kan det fastslås at renholdet i barnehagene jevnt over er godt, forklarer en engasjert Mohn Jenssen og fortsetter; -I analysearbeidet utarbeidet også Mycoteam en DNA-profil fra Mycotape2. Profilen forteller om det er bakterier eller muggsopp forbundet med fuktskader i støvet, og dermed om det er fare for fukt- eller soppskader i barnehagen. Prøvene viser sammenlignet med dataene fra Helsedirektoratet, at barnehager der det ikke har vært tilsyn de siste 3 årene er det større sannsynlighet for tegn til fuktskader. Likedan er det også større sannsynlighet for at de ansatte opplever helseplager forbundet med inneklimaet.

Samarbeider godt med Igaidi

-Samarbeidet med Igaidi fungerer godt. De er gode til å ta kontakt uten at det virker masete. Våre kontaktpersoner i Igaidi er gode til å følge opp. I forbindelse med prosjekter er det Igaidi som tar seg av selve søknadsprosessen i nært samarbeid med oss. Det innebærer at de skriver søknaden og følger opp i forhold til rapporter i ettertid, forteller Mohn Jenssen og fortsetter; -Vi er gode på vårt og Igaidi på sitt. Derfor er det greit å bruke Igaidi. Firmaet har dyktige fagpersoner med god generell bakgrunn, og med denne kompetansen hos de ansatte er hjelpen vi får god. Det at de besitter riktig kompetanse gjør at det ligger en klar merverdi for oss i Mycoteam i samarbeidet. På det viset oppnår vi mer til en bedre pris.

-Vi har nevnt Igaidi og samarbeidet i faglige sammenhenger der hvor det har vært naturlig. Ganske enkelt fordi vi er godt fornøyd med det. Fordi prosjektpersonene er gode rådgivere, dyktige fagmenn og gode til å se helheten. Det siste er ikke minst viktig i store og kompliserte prosjekter og søknadsprosesser, sier Mohn Jenssen avslutningsvis.

Steng