Nyheter

Igaidi fortsetter dialogen med Finansdepartementet om SkatteFUNN

Innovasjonsrådgivning

Tre konkrete forslag for å øke innovasjonstakten i næringslivet

Finansiering

Forskningsrådet introduserer serviceløfte for SkatteFUNN

SkatteFUNN

SkatteFUNN og bedrifter i vanskeligheter

SkatteFUNN

Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

SkatteFUNN

Viktig avklaring fra Finansdepartementet

SkatteFUNN

Skattedirektoratet strammer inn SkatteFUNN

Finansiering

En ambisiøs regjeringsplattform sett med innovasjonsøyne

SkatteFUNN

Dobling i antallet skattefunn-søknader fra Finnmark

SkatteFUNN

Les hva CEO i Igaidi, Lars Henrik Krogh, sier om årets SkatteFUNN-søknader.

Finansiering

Regjeringens gjennomgang av Virkemiddelapparatet

Demo 2000

Oppgang i oljebransjen gir nye muligheter

SkatteFUNN

Flyttet fokus fra olje til vind – fikk skattefunnmidler

Innovasjonsrådgivning

Skal bytte til mer naturlige ingredienser

SkatteFUNN

SkatteFUNN-støtte blir nå rapportert til Registeret for offentlig støtte

SkatteFUNN

Skal utvikle snakkende datasystem for kjøreregistrering

BIA

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) – Aktuelle utlysninger høsten 2017

BIA

Ønsker å spare miljøet

EnergiX

Nye og flere muligheter for midler til miljøforskning

SkatteFUNN

SkatteFUNN-fristen nærmer seg

Finansiering

Kobler innvandrerkvinner og arbeidsliv

Finansiering

Nedgangstider skaper innovasjon

Demo 2000

DEMO2000 utlyser 100 millioner kroner i en ekstra utlysning!

Finansiering

Er det enkelt å søke midler til et FoU-prosjekt?

Steng