Intervju med Igaidi-gründer i iNNOMAG

Som 21-åring befant Lars Henrik Krogh seg plutselig på egenhånd, da han valgte å bryte med sitt daværende trossamfunn Jehovas Vitne. Følelsen han satt igjen med var redsel, men også “en overveldende følelse av frihet til å velge sitt eget liv”. Valget falt på gründertilværelsen og resultatet ble konsulentselskapet Igaidi, som i dag nærmer seg over 100 millioner kroner i omsetning.

Navn og alder: Lars Henrik Krogh (49 år)
Stilling: Gründer og daglig leder i Igaidi
Favorittduppeditt (annet enn mobilen): Drone DJI Mavic Pro
Dine tre favorittapper: Yr, TED og DN
Beskriv deg selv med tre ord: Utålmodig, endringsorientert og beslutningsdyktig
Nevn én «funfact” få vet om deg: Drev aktivt med hang gliding i flere år
Hvordan kobler du av om våren? Er så heldig å bo sentralt i Drammen ned til Drammenselva, da blir det avkobling i byen, langs elva og i Drammensmarka.

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i jobben du gjør?

– Som gründer av en virksomhet som nærmer seg 100 millioner kroner i omsetning, har jeg alltid vært interessert i teknologiens utvikling, hvilke muligheter som ligger i den og hvordan den kan øke vår livskvalitet. I Igaidi er vi så heldige at vi får jobbe sammen med noen av Norges mest innovative selskaper, og dermed teknologien som skal skape morgendagens arbeidsplasser.

Hva/hvem er din fremste inspirasjon for å håndtere endringene som kommer?

– Vanskelig å peke på en bestemt person, men livet mitt har vært preget av endringer, og jeg måtte tidlig lære å se endringsbehovet i ”hvitøyet”. Som nevnt har jeg alltid vært opptatt av teknologi, og generelt menneskets evolusjon innenfor vitenskap og kunnskap. På mange måter førte nok dette til at jeg måtte foreta et kraftig oppgjør med mitt eget dogmatiske syn på verden, som jeg hadde fått inn med morsmelken som Jehovas Vitne. I en slik dommedagskult er det ikke plass til kritisk tenkende mennesker som stiller spørsmål ved deres verdensbilde, et svært negativt og dommedagspreget verdensbilde som har vært kultens kjennetegn siden slutten av 1800-tallet. Derfor gjorde jeg noe som ikke er lov for et Jehovas Vitne, nemlig å lese litteratur skrevet av noen av kultens tidligere medlemmer og lederskikkelser. Etter å ha brukt gode 14 dager på å studere mye av dette materialet, kom endringen brått og brutalt, hvor graden av tankekontroll og hjernevask gikk opp for meg. Endringen ble total, og etter et helt nødvendig oppgjør med kulten i det offentlige rom, befant jeg meg som 21-åring plutselig utenfor systemet. Litt skremmende til å begynne med, men samtidig en overveldende følelse av frihet. En frihet til å skape sitt eget liv, og ikke minst sørge for at den familien jeg hadde startet skulle få den friheten til å forfølge livets muligheter, som alle mennesker fortjener.

– Dommedagsaspektet ved kulten brukes til å skremme unge mennesker til ikke å søke høyere akademisk utdannelse. Dette har noe med at man gjennom utdanning lærer å stille kritiske spørsmål og ikke akseptere såkalte sannheter uten valide bevis. Erfaringene jeg har gjort meg har helt klart definert meg som person, og lærte meg at endring kan være skremmende, men samtidig helt nødvendig, og ofte til bedre, for å komme videre i livet. Det har også lært meg å se mulighetene i en verden hvor endringene skjer raskere og raskere. I tillegg har fantastiske innovative mennesker som Steve Jobs og Bill Gates inspirert meg sterkt ved å endre måten en hel verden kommuniserer og jobber på.

Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?

– Jeg finner helt klart masse inspirasjon og kilde til innsikt i samtale med våre innovative kunder. Igaidi besitter også noen av de skarpeste hodene innenfor de sentrale teknologiområdene, ettersom det er helt avgjørende at vi har den beste kunnskap om fremtidens teknologier og retninger. Det er derfor ingen tvil om at det skjer svært mye intern kunnskapsdeling i Igaidi. I tillegg har vi stor glede av å utveksle erfaring med andre innovative miljøer utenfor.

Hvordan ser Igaidi ut i 2020?

– Igaidi vil fortsatt være Norges ledende kompetansehus innenfor forskning og innovasjon og våre kunder skal oppleve at NOFAS i 2020 er det beste stedet for virksomheter som ønsker seg førsteklasses kompetanse fra idé til ferdig produkt.

På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i Igaidi?

– 10+! Dette ligger grunnfestet i vårt DNA, og er det vi lever av og for.

Hva mener du er den største utfordringen for dere fremover? Og hvem er deres største utfordrere?

– Den største utfordringen er nok å informere alle de dyktige innovatørene der ute om mulighetene som ligger i det norske virkemiddelapparatet og EUs programmer. Det er ingen tvil at vi opererer i et jomfruelig marked hvor den største utfordringen er mangel på kunnskap. Den største utfordreren er nok dessverre prosjekter med lav takhøyde for utradisjonell tenkning.

Hvor optimistisk er du når det kommer til Norge og omstillingen vi befinner oss i? Hva konkret må til for at Norge skal lykkes?

– Jeg er svært optimistisk på vegne av Norge, og optimismen bunner i den økte kundetilstrømningen og innovasjonsaktiviteten vi opplever. I tillegg registrerer jeg en holdningsendring blant de som i dag tar høyere utdannelse. Tidligere var man mer opptatt av å få seg en god fast stilling med karrieremuligheter, mens flere nå er opptatt av å starte sin egen bedrift. AS Norge er også i svært god forfatning, og har muligheter til å stimulere til ytterligere omstilling gjennom å sette av betydelig midler til satsning mot de aller beste tidlig fase selskaper. Her heier jeg på en bred tverrpolitisk løsning som bidrar til å skape fremtidens Norge.

 

Artikkelen er hentet fra iNNOMAG og kan ses her.

 

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng